Tumlino

Derfor bør du kende til Marte Meo

gravid mor med tumling

Marte Meo er nyt for de fleste forældre. Men som forældre, skylder vi os selv at sætte os ind i de nye tilgange til børns trivsel og udvikling. I denne guide kommer vi hurtigt omkring de vigtigste elementer indenfor Marte Meo som du skal kende til som forældre.

Indholdsfortegnelse

Hvad er Marte Meo?

Med Marte Meo metoden klædes du/I som forældre på ti,l at være kompetente og anerkendende forældre for jeres barn. Med andre ord, det handler om at lære at forstå sit barn signaler og hvordan du som forældre skal respondere.

Men hvordan lærer man at forstå sit barn?

Marte Meo betyder “ved egen kraft” og det er netop jeres egne intuitive forældre-ressourcer, der skal i spil.

Marte Meo er rådgivning via videooptagelser af jeres hverdagssituation , hvor man ved hjælp af videooptagelser får vist, hvad jeres baby eller tumling har brug for og samtidig er en øjenåbner for det I allerede gør godt, men som I måske er usikre på er godt nok.

Ved hjælp af videoanalysen får I som forældre helt konkrete arbejdsredskaber, der kan løsne op for jeres udfordringer og skabe mere trivsel og glæde i familien.

I får friske øjne til at se på jeres samspil med hinanden og med jeres barn/børn.

Hvordan foregår det?

Via videoklip af hverdagssamvær lærer du at se og forstå dit barns signaler og hvordan du skal respondere, så du føler dig tryg i forælderrollen.

 • 0-12 måneder: fokus på at skabe tryg tilknytning, trøste baby, søvn, sprog, fundamentet for selvværd, amme give flaske, skemad, sproglig udvikling, glæde ved pusle og badetid, babymassage kombineret med gymnastik og nærværende mødeøjeblikke styrke det naturlige intuitive samspil.
 • 12 mdr. -3 år: fokus på at støtte barnets selvstændighed på anerkendende vis og alligevel tage voksenansvar og vise vejen frem, minimere konfliktsituationer, styrke, sprog, selvværd, selvtillid, barnets legeevner, motorik , nysgerrighed, glæde og tryghed, begyndende kravsituationer og hvordan de takles forstørre mestring.

 

Sådan kan Marte Meo hjælpe dig og din familie

For mange forældre, er Marte Meo metoden er en øjenåbner.

Igennem opatgede videoklip fra hverdagen får du indblik i dit barns signaler og hvad du kan gøre for at styrke dit barns trivsel og udvikling ved bevidst kommunikation, men ikke mindst styrker det din/jeres intuition som forældre.

Kontakten med jeres baby eller tumling er nemlig fundamentet for trivsel, tryghed og sund udvikling. Det tidlige samspil danner grundlaget for dit barns fortsatte følelsesmæssige udvikling. Samtidig er kontaktglæde afgørende for hele familiens trivsel.

Marte Meo metoden –  som netop har fokus på at styrke jeres intuition og tilknytning mellem dig og din baby/tumling – giver jer som forældre værktøjerne til bedre at kunne forstå jeres børn samt understøtte deres trivsel og udvikling.

 

Hvem tilbyder Marte Meo? (og hvad koster det egentlig?)

Gerd Nielsen er en af de få selvstændige Marte Meo terapeuter i Danmark. 

Gerda Nielsen ejer virksomheden Syddansk Marte Meo og er uddannet sygeplejerske og certificeret Marte Meo terapeut. Gerda har bred klinisk erfaring indenfor det pædagogiske og psykologiske virkefelt og tilbyder privat familierådgivning og faglig konsulent forløb, herunder Marte Meo forløb.

Et Marte Meo forløb kan variere i pris og varighed. Typisk varer et forløb 3-6 måneder. Den indledende samtale af 1 times varighed koster 625 kr, i denne samtale aftales det videre forløb og pris. 

Ved et tilsagn om et forløb modregnes denne time næste kontakt.
 

Du kan finde og booke et Marte Meo forløb hos Gerda her: 

Posted by Tumlino

5 gode grunde til at få rebozo massage som gravid

Det er ikke altid at din baby placerer sig hensigtsmæssigt i bækkenet. 

Hvad kan man så selv gøre?

Rebozo massage kan anvendes, hvis barnet har indstillet sig uhensigtsmæssigt i bækkenet. Står barnet f.eks med numsen nedad, så kan rebozoen ryste barnet lidt fri af bækkenindgangen, således at barnet kan indstille sig på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Rebozo er en helt speciel massageform, som absolut skal prøves.

Samtidig kan rebozo massage virke afspændende, lindrende og fødselsmodnende. 

Hvad er rebozo massage?

 Rebozo betyder “tørklæde” og er en gammel behandlingsform, som stammer fra de gamle indianere i Mexico.

Ved rebozo massage vikles et bredt tørklæde omkring kvindens hofter og lænd, hvorefter hun rokkes/vugges i forskellige stillinger.

Rebozo massage er en fantastisk til både at udtrække, afspænde og berolige kroppen.

Her er 5 gode grunde til hvorfor du skal overveje at få rebozo massage:

 1. Rebozo massage kan lindre eller helt afvikle graviditetsgener
 2. Rebozo massage kan virke smertelindrende
 3. Rebozo massage kan hjælpe din baby med at trænge korrekt ned i bækkenet
 4. Rebozo massage kan virke ve-stimulerende
 5. Rebozo massage kan vende din baby fra sædestilling/tværleje til hovedstilling
 
 

Kilde: Babyinstittutet

gravid kvinde får rebozo massage af jordemoder
Posted by Tumlino in Gravid massage

Kære kommende forældre, fødselsforberedelse betaler sig!

Kan det virkelig passe at  fødselsforberedelse øger muligheden for at få en god fødsel?

Har fødsel- og forældreforberedelse nogen betydning og effekt?

Er det blot spild af tid for både dig der er gravid og de jordemødre som underviser?

Netop dette spørgsmål satte jordemor og forsker på Aarhus Universitet, Rikke Damkjær Maimburg, sig for at undersøge i 2010, mens hun arbejdede på Aarhus Universitetshospital – et af de mange hospitaler, der dengang havde sparet meget fødselsforberedelse væk.

 I hendes undersøgelse blev en gruppe af gravide kvinder delt op i to grupper. Den ene gruppe fik 9 timers fødselsforberedelse og den anden gruppe fik ingen. 

Konklusion var krystalklar. Forberedelse betaler sig.

De forberedte kvinder var mindre bekymrede op til fødslen, kom senere ind på hospitalet, benyttede færre epiduralblokader og følte sig bedre informeret om amning.

Resultaterne viste også, at de kvinder som har forberedt sig til fødslen på et fødselsforberedelses-hold, henvendte sig senere på fødeafdelingen, når de giki fødsel.

 Årsagen til dette er, at kvinder som har forberedt sig grundigt er bedre til at vurdere, hvornår de er i fødsel og dermed hvornår, det er passende at ankomme til fødeafdelingen.

Det er en klar ulempe at ankomme til fødegangen fortæller Rikke Damkjær Maimburg: 

»En ulempe ved at komme for tidligt ind er, at ens risiko for at få flere indgreb i fødslen stiger. Når den gravide er på fødestedet, er der procedure for overvågning, og risikoen for at hun får et ve-drop, er også øget. Når et indgreb er foretaget, er der risiko for at ende i det, vi kalder interventionskaskaden: Har du først fået et indgreb, stiger risikoen for, at du bagefter får flere. At kvinderne er ordentligt forberedt har også indflydelse på, hvordan de oplever forløbet. Kvinder kan have fødsler, der umiddelbart ligner hinanden – men som de bagefter ser tilbage på med meget forskellige følelse.« 

Samidig viser studiet også, at kvinderne, der deltog i forældre- og fødselsforberedelsesprogrammet havde mindre behov for smertelindring i form af epiduralblokade.

Det er blandt andet takket være Rikke Damkjær Maimburgs forskning, at Sundhedsstyrelsen i dag anbefaler, at alle gravide bliver tilbudt fødselsforberedelse med tema-opdelte moduler.

Fødselsforberedelse betaler sig. Forskningen understøtter en klar forebyggende effekt af at forberede sig til fødslen 

God forældre- og fødselsforberedelse bidrager altså til bedre forældrekompetencer og færre indgreb under fødslen, idet kvinder, der er velforberedt, selv tager større ansvar for fødselsarbejdem

Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Posted by Tumlino in Fødselsforberedelse
Fødselsforberedelse i Randers

Fødselsforberedelse i Randers

 
Fødselsforberedelse er en hjørnesten i forberedelsen på at blive forældre. Når veerne først starter er det for sent at søge hjælp på Google. Men hvad er dine muligheder når du bor i Randers og omegn? Det får du svar på i denne guide som kommer hele vejen rundt om fødselsforberedelse for gravide som er bosat i og omkring Randers.

Hvordan kan jeg bedst forberede mig til fødslen og tiden som nybagt mor og forældre?

Som gravid fylder fødslen og tiden som forældre meget oppe i hovedet samtidig med at din terminsdatoen rykker nærmere, dag for dag. Det er alment kendt at fødselsforberedelse øger muligheden for en god fødsel. 

Men hvad er fødselsforberedelse egentlig? 

Hvilken type fødselsforberedelse kan jeg forvente at modtage fra det offentlige i Randers? 

Hvilken slags fødselsforberedelse skal jeg vælge?

Hvem tilbyder privat fødselsesforberedelse i mit lokalområde – og hvad koster det?

Vi starter helt fra bunden af og kommer omkring de helt basale emner indenfor fødsel- og forældreforberedelse til forældre bosat i Randers og omegn.

Er du bosat i Randers skal du med stor sandsynligt føde på Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Regionshospitalet i Randers tilbyder alle førstegangsfødende gratis fødselsforberedelse. Det er dog forældrenes eget ansvar at tilmelde sig de relevante moduler i fødselsforberedelse.

Hvad tilbyder det offentlige i Randers?

Er du gravid med dit første barn, kan du vælge, hvordan din fødselsforberedelse skal forløbe.

Alle gravide førstegangsfødende på Regionshospitalet i Randers, har mulighed for selv at booke og sammensætte deres fødselsforberedelse online på bookingsiden Randersbaby.dk.

På Regionshospitalet i Randers er den offentlige fødselsforberedelse opdelt i seks individuelle moduler. Som kommende forældre kan du frit vælge imellem og sammensætte det forløb, der matcher dine behov og tid.

»Vi har valgt at dele den traditionelle fødselsforberedelse op i selvstændige moduler, da det giver den kommende familie mulighed for selv at planlægge et forløb, der passer parrets hverdag. Nu kan de vælge, hvilken undervisning de ønsker, og hvornår de ønsker den. Parret kan vælge at deltage i et eller flere moduler« , fortæller Lone Neumann, chefjordemoder på Regionshospitalet i Randers.

 

Lone Neumann, chefjordemoder på Regionshospitalet i Randers
Det nye tlbud om fødselsforberedelse erstatter den tidligere traditionelle fødselsforberedelse, hvor alle moduler var sammensat i ét forløb. 

Nu kan gravide og deres partnere i Randers selv sammensætte deres fødselsforberedelse.

»På den her måde kan parrene selv være med at at bestemme, hvornår de vil høre om hvilke emner. Der har ikke været generel utilfredshed med den almindelige måde at gøre det på, men nogle gange har vi oplevet, at folk har været lidt skuffede over emnet, eller er blevet væk, hvis ikke det lige passede at komme, eller at emnet ikke fængede. Nu bliver forløbet mere individuelt tilpasset, og parrene kan selv mere bestemme, hvornår det passer dem« siger Lone Neumann til den lokale Amtsavis.

Hvilken type fødselsforberedelse skal man vælge?

På Randersbaby.dk kan de kommende familier vælge mellem moduler, der blandt andet giver viden om graviditet og velvære, rundvisning på føde- og familieafsnittet, fødslen samt familiens og babyens trivsel.

Siden giver desuden information om modulernes varighed og undervisningsform.

Modulerne kan enten være klassisk undervisning, hvor jordemødrene fortæller, eller undervisning med øvelser, hvor den gravide og partneren deltager.

 

Det er op til de kommende forældre at vælge

Det er op til Jer som kommende forældre at udvælge hvilke typer fødselsforberedelse der matcher deres behov og ønsker.

I skal være opmærksome på, at der er forskel på typen af undervisning. Ved nogle moduler er der tale om klassisk undervisning, hvor personalet på Regionshospitalet Randers fortæller, og I stiller spørgsmål.

I andre moduler vil der være mulighed for at deltage i øvelser, hvor forskellige metoder prøves af. Læs beskrivelsen af det enkelte modul grundigt, og vurder om den type undervisning passer på jeres ønsker og behov.

Regionshospitalet i Randers tilbyder i alt 6 forskellige moduler á 2 timer:

 • Graviditet og velvære (KODE: RRA041-002): Her lærer I om, hvordan I kan have det godt i graviditeten. Her undervises i hvordan man kan afhjælpe graviditetsgener, at mærke liv, kost og fysisk aktivitet. I vil blandt andet blive introduceret til øvelser i afspænding og træning af styrke i graviditeten. Undervisning og øvelser foregår i hold ved en jordemoder. Dette modul kan I deltage i gennem hele graviditeten.

 • Fødslen fra A-Å (KODE: RRA041-003): Dette er basisundervisning i forhold til den forestående fødsel. Her hører I om fødslen fra start til slut, dvs. fødslens faser, muligheder for smertelindring og komplikationer. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Fødslen – tiden før du kommer til hospitalet (KODE: RRA041-006): Inden I kommer ind på Fødeafsnittet, vil den første del af fødslen foregå derhjemme. På kurset tales om, hvordan kroppen modnes i dagene op til fødslen, hvordan I praktisk kan forberede jer samt partnerens rolle. Derudover undervises i afspænding og smertelindring, mens I er i hjemmet. Der vil være mulighed for at afprøve de forskellige metoder. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Fødslen – sådan kan du deltage aktivt i fødslen (KODE: RRA041-001): Dette modul handler om, hvordan man kan være aktiv i fødslen og dermed hjælpe kroppen og barnet bedst muligt i løbet af fødselsforløbet. Her undervises bl.a. om vemestring, føde- og hvilestillinger, vejrtrækning, akupressur og afspænding. Derudover fokuseres på, hvordan partneren kan hjælpe og være en aktiv del af fødslen. Undervistningen består også i at lave øvelser, hvor der er mulighed for at prøve forskellige af de omtalte metoder. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Babys trivsel – spædbarnets første tid (KODE: RRA041-005): Undervisningen i dette module omhandler den første tid i barnets liv, særligt de allerførste dage indtil I har haft det første besøg af en sundhedsplejerske. Emnerne i denne undervisning er etablering af amning, hvordan I kan se, om barnet trives, kontakten til barnet og hvad I skal være særligt opmærksom på i den første tid som nybagte forældre. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Familiens trivsel – det nye liv efter fødslen (KODE: RRA041-004): Når et nyt barn kommer ind i familien, kan mange ting ændre sig. I dette modul tales om samspillet med barnet, forældrenes tanker om og reaktioner på det at være blevet forælder, kroppen efter fødsel/kejsersnit, ændringer og roller i parforholdet samt måder at forberede sig på alt det nye.  Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Dette modul kan I deltage i gennem hele graviditeten.
Mulighed for rundvisning

Derudover tilbydes også en rundvisning på fødeafsnittet samt familieafsnittet af en jordemoder.

Rundvisningen er for alle uanset om I venter første barn eller har født tidligere. Her vil blive fremvist det, som I kommer til at opleve i forbindelse med en fødsel på Regionshospitalet Randers. I kommer bl.a. til at se ankomstområde, livets træ, fødestue og familiestue. 

Hvordan og hvor tilmelder jeg mig/os?

Tilmelding til fødselsforberedelse modulerne sker på Regions Midtjyllands hjemmeside.

Husk på, at det er kun mor, der behøver at tilmelde sig.

Tilmelding sker på med NEM-ID og med koderne på de enkelte moduler. Det er kun mor, der behøver at tilmelde sig.

I bestemmer selv, om I vil tilmeldes ét eller flere af modulerne. 

Hvis I vil booke mere end ét module skal I bruge funktionen “Book endnu en aftale med en kode her” efter hver booking.

Hvornår bliver man tilbudt fødselsforberedelse fra det offentlige i Randers?

Kommende forældre skal selv sørge for at tilmelde sig fødselsforberedelse tilbudt af det offentlige.

Regionshospitalet i Randers anbefaler, at man først deltager i følgende tilbud efter uge 28 i graviditeten:

 • Fødslen fra A til Å
 • Fødslen – tiden før du kommer til hospitalet
 • Fødslen – sådan kan du deltage aktivt i fødslen
 • Babys trivsel – spædbarnets første tid
 • Rundvisning for gravide og deres partner

To moduler kan I deltage i igennem hele graviditeten:

 • Graviditet og velvære
 • Familiens trivsel – det nye liv efter fødslen

Hvordan foregår fødselsforberedelse i det offentlige i Randers?

Der kan være stor forskel på hvordan undervisningen foregår på Regionshospitalet i Randers. Derfor skal I være opmærksome på de forskellige typer af undervisning i de tilgængelige moduler.

Ved nogle moduler er der tale om klassisk undervisning, hvor en jordemoder på Regionshospitalet Randers fortæller, og I stiller spørgsmål.

I andre moduler vil der være mulighed for at deltage i øvelser, hvor forskellige metoder prøves af. Læs beskrivelsen af det enkelte tilbud ovenfor, og vurder hvilken type undervisning der er tale om og hvorvidt den passer på jeres ønsker og behov.

Hvorfor skal man deltage til fødselsforberedelse?

Kære kommende forældre, fødselsforberedelse betaler sig. Det er videnskabeligt bevist.

Den generelle holdning har altid været at fødselsforberedelse øger chancerne for at få en god fødselsoplevelse og start på livet for den lille ny.  

Men mange har også været i tvivl om  forberedelsen overhovedet nogen betydning og effekt?

Eller er det bare spild af tid for dig der er gravid og ikke mindst for de jordemødre som underviser?

Netop dette har  jordemor og forsker på Aarhus Universitet, Rikke Damkjær Maimburg,  undersøgt i 2010, da hun dengang arbejdede på Aarhus Universitetshospital som var ét af de mange hospitaler, der havde sparet meget af fødselsforberedelse væk.

 I hendes undersøgelse blev en gruppe af gravide kvinder delt op i to grupper. Den ene gruppe fik 9 timers fødselsforberedelse og den anden gruppe fik ingen forberedelse. 

Resultatet? Fødselsforberedelse betaler sig i den grad.

Undersøgelsen viste, at de forberedte kvinder var mindre bekymrede op til fødslen, kom senere ind på hospitalet, benyttede færre epiduralblokader og følte sig bedre klædt på til amning.

Samtidig viste data også, at de kvinder som havde forberedt sig til fødslen på et fødselsforberedelses-hold, henvendte sig senere på fødeafdelingen, når de gik i fødsel.

 Årsagen til dette skyldes, at kvinder som har haft forberedt sig grundigt har bedre mulighed for at vurdere, hvornår de er i fødsel og dermed hvornår, det er passende at ankomme til fødeafdelingen.

Samidig viser studiet også, at kvinderne, der deltog i forældre- og fødselsforberedelsesprogrammet havde mindre behov for smertelindring i form af epiduralblokade

Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet

Det er blandt andet takket være Rikke Damkjær Maimburgs forskning, at Sundhedsstyrelsen i dag anbefaler, at alle gravide bliver tilbudt fødselsforberedelse med tema-opdelte moduler.

Fødselsforberedelse betaler sig altså. Forskningen understøtter en klar forebyggende effekt af at forberede sig til fødslen

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne her.

Kan fødselsforberedelse påvirke længden på fødslen?

Det hurtige og korte svar er ja. Men hvordan?

En ny undersøgelse foretaget af BMC Pregnancy and Childbirth udgivet den 4. December 2019 viser, at længden på anden fase af fødslen rent faktisk kan påvirkes.

Det betyder helt konkret, at gravide kvinder selv kan påvirke længden af deres fødsler. Man kan blandt andet hjælpe sig selv, ved at få den rigtige fødselsforberedelse.

Lære mere om undersøgelsen her.

Hvordan vurderes den offentlige fødselsforberedelse i Randers?

Hvert år gennemføres en dybdegående undersøgelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) omkring fødende kvinders oplevelser i det offentlige system. Den seneste LUP-undersøgelse af Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers – Region Midtjylland blev udgivet i 2019.

Overordnet set får fødselsforberedelsen på Regionshospitalet i Randers positiv tilbagemeldinger fra gravide og fødende.

 • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet: Her svarer 62% af de fødende kvinder, at de var tilfredse med omfanget af forberedelserne på håndteringen af fødsels forløbet. Omvendt svarede 26% at de kun blev forberedt i nogen grad og 11% svarer at de slet ikke blev forberedt eller kun forberedt i ringe grad.

 • Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar: 47% føler at fødsels- og forældreforberedelsen var brugbar. Derimod svarer næsten halvdelen (46%) at fødsels- og forældreforberedelsen var brugbar i nogen grad. 8% svarer at de slet ikke eller kun i ringe grad finder fødsels- og forældreforberedelsen brugbar.

 • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning : Her vurderer 20% at de slet ikke eller kun i ringe grad er blevet passende forberedt på etableringen af amningen. 33% fortæller at de kun er blevet forberedt på håndteringen af amningen i nogen grad. Næsten halvdelen (47%) af de fødende kvinder svarer at Regionshospitalet i Randers har forberedt dem i høj eller meget høj grad på etableringen af amningen.
Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018. Fødende kvinders oplevelser: Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers

Sammenligner man Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018 omkring fødende kvinders oplevelser på Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers med undersøgelsen i 2017, kan man se at der er sket en negativ udvikling på alle punkter som berører fødselsforberedelse.

På en fempunktsskala falder evalueringer fra fødende kvinder når de bliver spurgt om deres tilfreshed med den tilbudte fødselsforberedelse på Regionshospitalet Randers.

Sammenligning af LUP 2017 og LUP 2018. Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018.

Hvordan ligger Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers placeret i LUP 2018 i forhold til de andre hospitaler i Danmark?

Når det kommer til de fødende kvinders vurdering af fødselsforberedelsen tilbudt af Regionshospitalet Randers ligger tilfredsheden nogenlunde på niveau med landsresultatet.

Sammenligning af resultat for Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers med landsresultatet. Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018.

Fødselsforberedelse – hvad skal man vælge?

Det kan være svært at vurdere for kommende forældre om man skal man tilkøbe sig fødselsforberedelse i det private eller om det offentlig tilbud er tilstrækkeligt.

»God fødselsforberedelse er ikke noget, man kan undvære« mener Lillian Bondo som er tidligere formand for Jordemoderforeningen. Ifølge hende, bør det offentlige altid tilbyde førstegangsfødende en fødselsforberedelse på mindre hold af 8-9 timer inden fødslen.

Lillian Bondo. Tidligere formand for Jordemoderforeningen

Derfor kan det være en god idé at tale med sin partner og vurdere hvad jeres behov er. Der findes både fordele og ulemper ved begge typer af fødselsforberedelse.

Fordele ved offentlig fødselsforberedelse

 • Du får praktiske informationer om det specifikke fødested som f.eks parkering og indgang til fødeafdelingen
 • Du hører om, hvordan det specifikke fødested vælger at gøre tingene
 • Det er gratis for dig og din partner at deltage

Ulemper ved offentlig fødselsforberedelse

 • Undervisningen foregår ofte i store grupper. Det gør det svært at få plads til de individuelle og måske sårbare spørgsmål og overvejelser
 • Undervisning har ofte ikke særlig meget fokus på kroppen, men fokuserer mest på viden til hovedet 
 • På nogle hospitaler tilbydes kun ganske få timers fødselsforberedelse

Omvendt er der også fordele og ulemper ved privat fødselsforberedelse. Dog er udviklingen, at flere og flere søger mod privat fødselsforberedelse ifølge DR og Randers Amtsavis.

Ulemper ved privat fødselsforberedelse

 • Du skal selv betale for fødselsforberedelsen

Fordele ved privat fødselsforberedelse

 • Undervisningen og øvelserne foregår oftest på små hold. Det giver god plads til de individuelle overvejelser, ønsker og udfordringer
 • Kurserne er ofte længere, så der er god tid til at fordybe sig
 • Udbyderne af privat fødselsforberedelse, inddrager som regel hele kroppen langt mere end det offentlige har mulighed for
 • Du har valgmulighed blandt dygtige fagpersoner som er specialiserede i fødselsforberedelse og som har gjort det til deres fuldtidsbeskæftigelse at levere solid og faglig fødselsforberedelse

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til jordemoderhjælp.

Der gives tilskud på 30% af egenudgiften til fødselsforberedelse på hold på , dog maks. 150,- pr. lektion.

Man kan samlet modtage modtage 2.400,- kr. til jordemoderhjælp indenfor 12 måneder.

Hvad er smertefri fødsel fødselsforberedelse og hvorfor er det så populært hos gravide?

Kan man føde uden at opleve smerte?

Det lyder måske helt vanvittigt, men faktisk er der udviklet smertelindringsmetoder hvormed kvinder kan reducere og måske helt endda fjerne smerten som opstår ved fødslen.

Kilde: www.smertefrifoedsel.dk

Det mest kendte koncept er Smertefri Fødsel som er udarbejdet og udgivet af Anja Bay.

Bogen “Smertefri Fødsel – Anja Bay metoden” tager udgangspunkt i tre øvelsesprogrammer, som er tilrettelagt efter, hvor lang tid den fødende kvinden har til sin termin, henholdsvis hvis der er 12, 8 eller 6 uger til fødslen.

Smertefri Fødsel er særdeles populært fordi det giver dig konkrete og lavpraktiske fødsels-teknikker. Bogen fokuserer primært på at give den gravide kvinde redskaber som hun kan benytte igennem fødslens faser. Øvelsesprogrammerne indeholder eksempelvis afspændings-, vejrtræknings- og visualiseringsøvelser.

Jordermoderforeningen vurderer, at bogen virker som et godt supplement til den ‘klassisks’ fødselsforberedelse tilbudt af det offentlige, netop fordi den lægger mere fokus på konkrete fødsels teknikker mere end den bygger på teori.

Jordemoderforeningens vurdering

Jordemoderforeningen vurderer at bogen kan have en positiv effekt hos gravide kvinder, og være med til at give den enkelte kvinde troen på sig selv til fødslen og gennem barslen. Derfor anbefaler Jordermoderforeningen, at de danske jordemødre på fødselsgangene sætter sig ind i smertefri fødsel teknikkerne netop fordi de tiltaler mange gravide.

“I bund og grund må de gode fødselsoplevelser være vores alles mål, så derfor synes jeg, at bogen også kan være relevant at se nærmere på for alle jordemødre, der møder kvinder, der ønsker at arbejde med teknikkerne, således at man kan støtte den enkelte bedst muligt.” skriver Rikke Bodenhoff, jordemoder hos Jordemoderforeningen.

Men hvad er smertefri fødsel helt præcist? Se Anja Bays beskrivelse af smertefri fødsel i videoen nedenfor:

Hvor finder jeg privat fødselsforberedelse i Randers?

Privat fødselsforberedelse bliver udbudt mange forskellige steder idag. Mange private fagpersoner som f.eks jordemødre tilbyder en eller anden form for fødselsforberedelse. Typisk kan man finde en kursus beskrivelse og priser på fagpersoneners individuelle hjemmesider.

Det kan være en stor administrativ opgave at skulle besøge flere hjemmesider og det kan være svært at vurdere kvaliteten af indholdet på forhånd:

Hvilke fagpersoner har den nødvendige uddannelsesmæssige og faglige baggrund til at kunne undervise?

Hvad siger andre kursister om den fødselsforberedelse de har fået? 

På Tumlino’s markedsplads er det nemt at finde, sammenligne og booke fødselsforberedelse online.

Vi har samlet alle private tilbud på én platform, så det er nemt for dig at vurdere indhold, sammenligne priser og samtidig se hvordan andre gravide har anmeldt kurset. 

Sådan søger du efter sundhedstilbud på Tumlino

Det er heldigvis ret nemt at finde lokale tilbud på tumlino.dk

Vi har lavet en lille video som beskriver de få trin ret godt.

Husk på, det er helt gratis at oprette en profil samt at booke og betale igennem Tumlino.

 

Det indeholder et kursus i fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker

Indholdet i et grundkursus varierer naturligvis blandt fagpersoner. I sidste ende, er det dem som står inde for programmet hvor de integrerer metoderne fra Smertefri Fødsel og bygger et solidt program.

Men hvordan ser sådan et program ud?

Vi har spurgt udøvende og privat jordemdoer Gitte Thetmark fra klinikken ‘Den bedste fødsel’ om hun ikke vil dele indholdet af hendes grundkursus med os.

Gitte er i øvrigt certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel, som jeg har undervist i gennem de seneste 6 år i Silkeborg, Skanderborg og Horsens, og siden 2017 også i Århus. 

Fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved Jordemoder Gitte Thetmark

Hos Den Bedste Fødsel ved Jordemoder Gitte Thetmark får du 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire kursusgange over fire uger og én efterfødselscafe.

Formålet med 12-timers grundkursus baseret på smertefri-fødsel teknikker er at give dig ejerskab til din fødsel.

I Gittes grundkursus er de 12 timer fordelt på fire moduler. Det tredje modul er med din partner og varer tre timer, de øvrige moduler og efterfødselscafeen varer to timer.

Kurset veksler mellem praktiske øvelser, teori og træning.

Den overordnede tankegang i grundkurset er, at du på hvert modul lærer en-to teknikker, som du indøver og træner 15 minutter dagligt under kurset efter lydfiler, som er en del af kursusmaterialet. Lydfilerne gør det nemmere at træne og lettere at bevare motivationen til træningen. De første par uger øver du efter flere lydfiler ca. 25 minutter dagligt.

Når kurset er slut, kan du nøjes med at træne 15 minutter dagligt efter en lydfil. Der skal være minimum fire uger og gerne fire-seks uger efter endt kursus til træning frem til fødslen. Det er nemlig træningen, der giver den stærke effekt af denne form for fødselsforberedelse.

Efter tre-fire ugers træning er teknikkerne så indøvede, at de fungerer som en slags betinget refleks: Teknikkerne sidder i kroppen, som derfor ved, præcis hvad den skal, når den første ve melder sig.

I grundkurset i Gitte har hvert module et bestemt formål. Modulerne er vist her:

Modul 1: Velkomst – fødsel – afspændingsøvelse – to teknikker

Modul 2: Hormonlære – presseteknik – bristninger – smerter – ønskeliste

Modul 3: Velkomst – fødslens hormonlære – partnerstøtte – film – partners corner

Modul 4: Mentale teknikker – amning – igangsættelse – efterfødselscafe

Modul 5: Efterfødselscafe

Vil du læse mere om de enkelte moduler og så se den fulde kursusbeskrivelse her (inklusiv beskrivelse af hvert module)

Se Gittes tilbud på Tumlinos markedsplads og find et hold med opstart som passer dig 

Hvem tilbyder Smertefri Fødsel fødselsforberedelse i Randers og omegn – og hvornår?

I Randers og omegn har man heldgivis også mulighed for at tilkøbe sig til Smertefri Fødsels fødselsforberedelse. Det kan man fordi, at flere udøvende og private jordemødre har taget uddannelse ved Anja Bay i netop disse teknikker og er derfor certificeret instruktører i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel.

 

Billede fra fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved Jordemoder Gitte Thetmark

Gitte Thetmark, udøvende og privat jordemoder, stifter af Den Bedste Fødsel, og certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel. Gitte har undervist i teknikkerne i gennem de seneste 6 år i Aarhus, Silkeborg, Skanderborg og Horsens.

Hos Den Bedste Fødsel ved Jordemoder Gitte Thetmark får du 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire kursus-gange over fire uger og én efterfødselscafe. Formålet med grundkurset er, at give dig ejerskab over din fødsel. Som tidligere kursus-deltagere beskriver det, så lærer man ikke om at føde – man lærer at føde.

Du kan læse den fulde beskrivelse af grundkursus og de enkelte moduler her.

Et grundkursus koster 2295 kr. Prisen dækker undervisning, arbejdshæfte, lydfiler og økologiske snacks og drikkevarer. Er du medlem af sygeforsikringen Danmark kan du opnå 30% refusion, fordi Gitte Thetmark er uddannet jordemoder. Læs mere om reglerne for refusion her.

Grundkursus hos Jordemoder Gitte Thetmark finder sted i byerne:

 • Aarhus (2020)

 • Silkeborg (2020)

 • Horsens (2020)

Du kan tilmelde dig fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved jordemoder Gitte Thetmark online på Tumlino.dk

Kan man få tilskud til privat fødselsforberedelse fra Sygeforsikring Danmark?

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til jordemoderhjælp.

Der gives tilskud på 30% af egenudgiften til fødselsforberedelse på hold på , dog maks. 150,- pr. lektion.

Man kan samlet modtage modtage 2.400,- kr. til jordemoderhjælp indenfor 12 måneder.

Tilskud gives til den, der skal føde/har født. Det er en betingelse at følgende er opfyldt for at få tilskud:

 • konsultationen er udført i Danmark
 • konsultationen er udført af en privatpraktiserende autoriseret jordemoder
 • oplysningerne indberettes elektronisk fra jordemoderen til “danmark” efter fastlagt specifikation
Posted by Tumlino in Fødselsforberedelse

5 gode grunde til at få gravidmassage

Massage er godt på flere planer uanset om du er gravid eller ej.

Men en graviditet er særlig hård ved kroppen som gennemgår ekstreme forandringer. 

En graviditet er særlig hård for kroppen fordi kroppen gennemgår ekstreme forandringer som kan medføre lang række gener. 

Generelt set, er gravidmassage er en blid helkropsmassage, som er specielt tilpassen til den gravide krop og de belastninger, der kan opstå under en graviditet.

For de fleste gravide virker massagen virker afspændende og smertelindrende på kroppens muskler og led og stimulerer desuden de gode anti-stress hormoner, som gavner både mor og barn.

Heldigvis er der mange gode grunde til hvorfor du skal overveje at få gravidmassage.

Vi har samlet de 5 vigtigste grunde:

 1. Mindre stress. Gravidmassage medvirker til at reducere stress niveauet, og er derfor en måde at holde sin krop og sit barn stressfri under graviditeten.
 2. Mindre væske i kroppen. En nænsom og blid ben-massage reducerer væske i fødder og hænder.
 3. Bedre søvn. Du får en dybere og roligere søvn, når du har fået en langsom og behagelig massage.
 4. Slip for graviditetsgener og bækkensmerter.  En graviditet kan være fuld af kropslige gener og smerter. De fleste graviditetsgener kan afhjælpes og lindres med massage. Specielt bækkensmerter kan behandles med specielle massageteknikker.
 5. Gør noget godt for dig og dit barn. Massage er en stund, der giver rum og ro til en dybere kontakt mellem dig og dit barn. Allerede inden dit barn er født, kan du her gøre noget godt for jer begge.  Samtidig er massage også en god mulighed for at øge kropsbevidstheden og lytte til kroppens signaler.

 

Kilde: Bente Nørgård, jordemoder & massageterapeut

Posted by Tumlino in Gravid massage

Gravid massage: Alt hvad du skal vide

At være gravid er en helt unik tilstand. At skabe og bære et lille barn i livmoderen er et smukt, men samtidig hårdt projekt for både krop og sind.

Den gravide krop gennemgår store forandringer, og de fleste kvinder vil på et eller andet tidspunkt i løbet af deres graviditet mærke disse forandringer, fx i form af væskeophobninger, tunge/trætte ben, opspændthed, hovedpine, lænde- og/eller bækkensmerter. Massage løsner op for stive muskler og stimulerer blodcirkulationen og kan derved afhjælpe disse graviditetsgener.

Gravidmassage er en blid helkropsmassage, som er specielt designet til den gravide krop og de belastninger, der kan opstå under en graviditet. Den specialdesignede gravidbriks gør det muligt at ligge på maven, hvilket i sig selv kan virke lindrende på en belastet lænd.

Massagen virker afspændende og smertelindrende på kroppens muskler og led og stimulerer desuden de gode anti-stress hormoner, som gavner både mor og barn. Regelmæssig massage gavner desuden blodomløbet, væskecirkulationen og bedrer søvnkvaliteten.

Selvom du ingen gener har, kan du også sagtens forkæle dig selv med en graviditetsmassage, da du med sikkerhed vil opleve øget velvære efter behandlingen.

Mange gravide oplever desuden at få en bedre søvn efter at have modtaget graviditetsmassage, da massagen nedsætter stressniveauet i både krop og sind. Så hvis du vil give dig selv, og ikke mindst din krop, en belønning for den store og smukke opgave den er ved at udføre, så book en tid til en skøn graviditetsmassage.

Graviditetsmassage kan med fordel kombineres med fødselsmodnende akupunktur, da en afslappet krop giver større chance for en succesfuld akupunkturbehandling.

Graviditetsmassage anbefales efter graviditetsuge 12 og frem til fødsel.

Brug for afslapning inden dit barn melder sin ankomst?

Gravidmassage kan hjælpe

Der er mange fordele ved at få regelmæssige massagebehandlinger, imens du er gravid – det løsner op i spændt muskulatur, letter ømme områder, forbedrer blodcirkulation og mobilitet, og får dig generelt til at føle dig bedre tilpas. At bære et barn i kroppen ændrer dit tyngdepunkt og gør, at din muskulatur sættes under uvant pres i din ryg, nakke, mavemuskler og skuldre. I forbindelse med graviditeten løsnes dine ledbånd også, hvilket gør at dine bækkenled er mindre stabile, ændrer din kropsholdning og trækker dit bækken fremad. Disse stressende faktorer gør, at du med garanti vil opleve både en fysisk og psykisk forløsning ved gravidmassage hos RaskRask.

Hvordan ligger jeg under massagen?

Mange kvinder finder det fra starten af graviditeten ubehageligt at ligge på maven. Efter midten af graviditeten finder mange gravide det også ubehageligt at ligge på ryggen, da den øgede vægt fra livmoderen ligger ekstra vægt på den vene, der fører blodet fra dine ben til dit hjerte. Derudover kan det også være svært for massøren at løsne op i rygmuskulaturen, når du er rygliggende. Nogle massører vælger at bruge en speciel briks, hvor der er udhulet til maven, således at den gravide kan være maveliggende. Denne type briks bruger vi ikke hos RaskRask, da tyngden vil trække din mave nedad og lægge et ekstra pres på din rygsøjle. I stedet vil du ligge på siden, hvilket også giver en bedre adgang til lænden, der ofte er hårdt ramt pga. den ekstra vægt.

Hvornår kan du få en graviditetsmassage?

Teknisk set kan du modtage massage under hele graviditeten. Der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor man anbefaler at du venter, men det vil være en individuel vurdering mellem dig og massøren. Har du fx bækkenløsning, feber eller andre lignende komplikationer, bør du undlade massage indtil du har rådført dig med din læge. Der kan sågar være fordele ved massage så sent som i 8. og 9. måned, da det er med til at afstresse din krop, så den bedre kan slappe af og samle kræfter til fødslen.

Er det sikkert at få massage under graviditeten?

Ja, det er generelt helt sikkert at få massage under graviditeten, når du får massage af en massør med viden om gravidmassage. Er du i tvivl om din specifikke situation, skal du konsultere med din læge.

Posted by Tumlino

Fødselsforberedelse: Kan man påvirke længden på sin fødsel?

Det hurtige og korte svar er ja. Men hvordan?

En ny undersøgelse foretaget af BMC Pregnancy and Childbirth udgivet den 4. December 2019 viser at længden på anden fase af fødslen, kan påvirkes. Den anden fase af fødslen påbegyndes når livmoderhalsen er fuldt udvidet (eller åben) og slutter med fødslen af spædbarnet.

Det har i lang tid været antagelsen, at fødslen i en opretstående stilling, i anden fase af fødslen, er gavnlig for både mor og spædbørn af flere fysiologiske årsager. Ved en fødsel i opretstående stilling, er der mindre risiko for at komprimere den fødende kvindes pulsåre, hvilket betyder, at der vil være bedre iltforsyning til spædbarnet. Samtidig hjælper en opretstående fødestilling livmoderen med at trække sig sammen på en mere kraftfuldt og effektiv måde, hvorpå spædbarnet kommer i en bedre position til at kunne passere gennem bækkenet.

Men ny viser en ny meta-analyse viser, at selvom reduktionen i længden på fødslen varierer på tværs af forskellige studier, viser resultatet at længden på den anden fase i kvindens fødsel faktisk kan påvirkes.

Undersøgelsen konkluderer, at fødende kvinder bør opfordres til at vælge den fødestilling som hun finder mest komfortable fordi det kan afkorte længden på anden fase af fødslen.

Hvad betyder det så rent praktisk for gravide?

Det betyder helt konkret at gravide kvinder selv kan påvirke længden af deres fødsler. Man kan blandt andet hjælpe sig selv, ved at få den rigtige fødselsforberedelse.

Det gælder især fødselsforberedelse hvor der er fokus fokus på kroppen og hvor trænining i bevægelighed og foretrukne stillinger er en integreret del af fødselsforberedelsen.

Ved at lave den rette træning inden fødslen, har du som gravid selv mulighed for at påvirke længden af din fødsel.

Posted by Tumlino in Fødselsforberedelse

Der er for få private sundhedstilbud til ammende mødre

debatindlægget fra Marie-Louise Boisen Lendal 14. August 2019 fremgår det med al tydelighed, at hvis man i forbindelse med sin fødsel eller barsel har behov for sundhedsfaglig hjælp, som rækker ud over de offentlige tilbud, skal man selv betale. At man skal betale for privat sundhedshjælp er i sig selv ikke et problem, men desværre er der opstået en urimelig demo- og geografisk skævvridning i antallet af private tilbud og den økonomiske belastning for kommende og nybagte forældre, som har behov for yderligere rådgivning og vejledning, end hvad det offentlige er i stand til at tilbyde. De eksisterende tilbud er ikke brugbare Det offentlige sundhedssystem i Danmark er indiskutabelt blandt verdens bedste. Det skal vi være stolte af, men fødselsområdet i Danmark er under udvikling. Antallet af fødsler er stødt stigende, og med et forventet babyboom og 72.000 fødsler i år 2025 kommer de danske fødeafdelinger i hele landet under et stort pres. Samtidig med at antallet af fødsler stiger, har flere og flere kvinder komplikationer i forbindelse med deres graviditet, fødsel og etablering af amning. Desværre har det offentlige sundhedssystem i Danmark været nødsaget til at indføre massive besparelser, hvilket også har ramt fødeafdelingerne. I de årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) fra 2017 og 2018, fremgår det, at mange kvinder føler sig utilstrækkeligt forberedt på håndtering af fødselsforløbet og ikke føler, at de får den fornødne hjælp, som de har behov for i etableringen af amningen på hospitalet. Endvidere vurderer mange kvinder, at det offentlige fødsels- og forældreforberedelsestilbud ikke er brugbart. Kommende og nybagte forældrene savner nærvær samt grundige samtaler, og hos private fagpersoner får de netop den vejledning, forberedelse – og først og fremmest tid – som en graviditet, fødsel og barsel kræver og fortjener. Markedet for privat hjælp er defekt For Marie-Louise Boisen Lendal blev redningen den private virksomhed Babyinstituttet med et barselsophold til en pris på 6.000 kroner i døgnet. Til sammenligning koster et 25 kvadratmeter stort værelse på d’Angleterre omtrent 4.000 kroner per overnatning. Dette er et ekstremt priseksempel, men desværre ikke enkeltstående. Et alternativ for Marie-Louise Boisen Lendal kunne være at modtage akut ammehjælp i omegnen 1,5-2 timer i sit eget hjem fra en privat jordemoder fra eksempelvis den private virksomhed Jordemoderhuset til en pris på 2.400 kroner. Markedet for privat sundhedshjælp er gået i stykker, når det koster mere at få hjælp til amning end at overnatte på ét af Danmarks mest eksklusive hoteller. Behovet for private sundhedsydelser er større end nogensinde, da ikke alle nybagte forældre forlader hospitalet med de nødvendige redskaber og værktøjer til at klare udfordringer med et nyfødt barn. Og dér hvor tilbuddene fra det offentlige velfærdssystem stopper, er det vigtigt, at der samtidig koeksisterer et komplementært og velfungerende privat sundhedsmarked til at efterkomme den stigende efterspørgsel. Desværre er markedet for tilkøb af privat sundhedshjælp i dag defekt. For få sælgere til bæredygtigt marked Det er kun de allerstørste klinikker i de største byer, som har kapacitet og ressourcer til at aktivt kunne markedsføre sig. Samtidig er det meget vanskeligt for nye aktører at komme ind på markedet og opnå en kritisk masse af kunder, som gør dem til en konkurrencedygtig aktør på markedet. Set udefra og sammenlignet med andre markedsstrukturer tilnærmer dette eksempel sig et klassisk oligopol. Ordet ‘oligopol’ stammer fra græsk og betyder “få sælgere” og skildrer markedet for privat sundhedshjælp i Danmark, som i dag består af et mindre antal større klinikker som eksempelvis Babyinstituttet eller Jorder-moderhuset, der besidder en stor del af det samlede udbud, og som hver især har en betydelig markedsandel og dermed også indflydelse på den høje prissætning. I den perfekte verden er privat sundhedshjælp en mulighed for alle. I den perfekte verden ville der være fuld gennemsigtighed og fuldkommen konkurrence, hvor priserne ville blive fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel. Sådan er det desværre ikke i dag.
Posted by Tumlino, 0 comments