Fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse i Randers

 
Fødselsforberedelse er en hjørnesten i forberedelsen på at blive forældre. Når veerne først starter er det for sent at søge hjælp på Google. Men hvad er dine muligheder når du bor i Randers og omegn? Det får du svar på i denne guide som kommer hele vejen rundt om fødselsforberedelse for gravide som er bosat i og omkring Randers.

Hvordan kan jeg bedst forberede mig til fødslen og tiden som nybagt mor og forældre?

Som gravid fylder fødslen og tiden som forældre meget oppe i hovedet samtidig med at din terminsdatoen rykker nærmere, dag for dag. Det er alment kendt at fødselsforberedelse øger muligheden for en god fødsel. 

Men hvad er fødselsforberedelse egentlig? 

Hvilken type fødselsforberedelse kan jeg forvente at modtage fra det offentlige i Randers? 

Hvilken slags fødselsforberedelse skal jeg vælge?

Hvem tilbyder privat fødselsesforberedelse i mit lokalområde – og hvad koster det?

Vi starter helt fra bunden af og kommer omkring de helt basale emner indenfor fødsel- og forældreforberedelse til forældre bosat i Randers og omegn.

Er du bosat i Randers skal du med stor sandsynligt føde på Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Regionshospitalet i Randers tilbyder alle førstegangsfødende gratis fødselsforberedelse. Det er dog forældrenes eget ansvar at tilmelde sig de relevante moduler i fødselsforberedelse.

Hvad tilbyder det offentlige i Randers?

Er du gravid med dit første barn, kan du vælge, hvordan din fødselsforberedelse skal forløbe.

Alle gravide førstegangsfødende på Regionshospitalet i Randers, har mulighed for selv at booke og sammensætte deres fødselsforberedelse online på bookingsiden Randersbaby.dk.

På Regionshospitalet i Randers er den offentlige fødselsforberedelse opdelt i seks individuelle moduler. Som kommende forældre kan du frit vælge imellem og sammensætte det forløb, der matcher dine behov og tid.

»Vi har valgt at dele den traditionelle fødselsforberedelse op i selvstændige moduler, da det giver den kommende familie mulighed for selv at planlægge et forløb, der passer parrets hverdag. Nu kan de vælge, hvilken undervisning de ønsker, og hvornår de ønsker den. Parret kan vælge at deltage i et eller flere moduler« , fortæller Lone Neumann, chefjordemoder på Regionshospitalet i Randers.

 

Lone Neumann, chefjordemoder på Regionshospitalet i Randers
Det nye tlbud om fødselsforberedelse erstatter den tidligere traditionelle fødselsforberedelse, hvor alle moduler var sammensat i ét forløb. 

Nu kan gravide og deres partnere i Randers selv sammensætte deres fødselsforberedelse.

»På den her måde kan parrene selv være med at at bestemme, hvornår de vil høre om hvilke emner. Der har ikke været generel utilfredshed med den almindelige måde at gøre det på, men nogle gange har vi oplevet, at folk har været lidt skuffede over emnet, eller er blevet væk, hvis ikke det lige passede at komme, eller at emnet ikke fængede. Nu bliver forløbet mere individuelt tilpasset, og parrene kan selv mere bestemme, hvornår det passer dem« siger Lone Neumann til den lokale Amtsavis.

Hvilken type fødselsforberedelse skal man vælge?

På Randersbaby.dk kan de kommende familier vælge mellem moduler, der blandt andet giver viden om graviditet og velvære, rundvisning på føde- og familieafsnittet, fødslen samt familiens og babyens trivsel.

Siden giver desuden information om modulernes varighed og undervisningsform.

Modulerne kan enten være klassisk undervisning, hvor jordemødrene fortæller, eller undervisning med øvelser, hvor den gravide og partneren deltager.

 

Det er op til de kommende forældre at vælge

Det er op til Jer som kommende forældre at udvælge hvilke typer fødselsforberedelse der matcher deres behov og ønsker.

I skal være opmærksome på, at der er forskel på typen af undervisning. Ved nogle moduler er der tale om klassisk undervisning, hvor personalet på Regionshospitalet Randers fortæller, og I stiller spørgsmål.

I andre moduler vil der være mulighed for at deltage i øvelser, hvor forskellige metoder prøves af. Læs beskrivelsen af det enkelte modul grundigt, og vurder om den type undervisning passer på jeres ønsker og behov.

Regionshospitalet i Randers tilbyder i alt 6 forskellige moduler á 2 timer:

 • Graviditet og velvære (KODE: RRA041-002): Her lærer I om, hvordan I kan have det godt i graviditeten. Her undervises i hvordan man kan afhjælpe graviditetsgener, at mærke liv, kost og fysisk aktivitet. I vil blandt andet blive introduceret til øvelser i afspænding og træning af styrke i graviditeten. Undervisning og øvelser foregår i hold ved en jordemoder. Dette modul kan I deltage i gennem hele graviditeten.

 • Fødslen fra A-Å (KODE: RRA041-003): Dette er basisundervisning i forhold til den forestående fødsel. Her hører I om fødslen fra start til slut, dvs. fødslens faser, muligheder for smertelindring og komplikationer. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Fødslen – tiden før du kommer til hospitalet (KODE: RRA041-006): Inden I kommer ind på Fødeafsnittet, vil den første del af fødslen foregå derhjemme. På kurset tales om, hvordan kroppen modnes i dagene op til fødslen, hvordan I praktisk kan forberede jer samt partnerens rolle. Derudover undervises i afspænding og smertelindring, mens I er i hjemmet. Der vil være mulighed for at afprøve de forskellige metoder. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Fødslen – sådan kan du deltage aktivt i fødslen (KODE: RRA041-001): Dette modul handler om, hvordan man kan være aktiv i fødslen og dermed hjælpe kroppen og barnet bedst muligt i løbet af fødselsforløbet. Her undervises bl.a. om vemestring, føde- og hvilestillinger, vejrtrækning, akupressur og afspænding. Derudover fokuseres på, hvordan partneren kan hjælpe og være en aktiv del af fødslen. Undervistningen består også i at lave øvelser, hvor der er mulighed for at prøve forskellige af de omtalte metoder. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Babys trivsel – spædbarnets første tid (KODE: RRA041-005): Undervisningen i dette module omhandler den første tid i barnets liv, særligt de allerførste dage indtil I har haft det første besøg af en sundhedsplejerske. Emnerne i denne undervisning er etablering af amning, hvordan I kan se, om barnet trives, kontakten til barnet og hvad I skal være særligt opmærksom på i den første tid som nybagte forældre. Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Det anbefales, at I først deltager i dette tilbud efter uge 28 i graviditeten.

 • Familiens trivsel – det nye liv efter fødslen (KODE: RRA041-004): Når et nyt barn kommer ind i familien, kan mange ting ændre sig. I dette modul tales om samspillet med barnet, forældrenes tanker om og reaktioner på det at være blevet forælder, kroppen efter fødsel/kejsersnit, ændringer og roller i parforholdet samt måder at forberede sig på alt det nye.  Undervisning foregår i hold ved en jordemoder. Dette modul kan I deltage i gennem hele graviditeten.
Mulighed for rundvisning

Derudover tilbydes også en rundvisning på fødeafsnittet samt familieafsnittet af en jordemoder.

Rundvisningen er for alle uanset om I venter første barn eller har født tidligere. Her vil blive fremvist det, som I kommer til at opleve i forbindelse med en fødsel på Regionshospitalet Randers. I kommer bl.a. til at se ankomstområde, livets træ, fødestue og familiestue. 

Hvordan og hvor tilmelder jeg mig/os?

Tilmelding til fødselsforberedelse modulerne sker på Regions Midtjyllands hjemmeside.

Husk på, at det er kun mor, der behøver at tilmelde sig.

Tilmelding sker på med NEM-ID og med koderne på de enkelte moduler. Det er kun mor, der behøver at tilmelde sig.

I bestemmer selv, om I vil tilmeldes ét eller flere af modulerne. 

Hvis I vil booke mere end ét module skal I bruge funktionen “Book endnu en aftale med en kode her” efter hver booking.

Hvornår bliver man tilbudt fødselsforberedelse fra det offentlige i Randers?

Kommende forældre skal selv sørge for at tilmelde sig fødselsforberedelse tilbudt af det offentlige.

Regionshospitalet i Randers anbefaler, at man først deltager i følgende tilbud efter uge 28 i graviditeten:

 • Fødslen fra A til Å
 • Fødslen – tiden før du kommer til hospitalet
 • Fødslen – sådan kan du deltage aktivt i fødslen
 • Babys trivsel – spædbarnets første tid
 • Rundvisning for gravide og deres partner

To moduler kan I deltage i igennem hele graviditeten:

 • Graviditet og velvære
 • Familiens trivsel – det nye liv efter fødslen

Hvordan foregår fødselsforberedelse i det offentlige i Randers?

Der kan være stor forskel på hvordan undervisningen foregår på Regionshospitalet i Randers. Derfor skal I være opmærksome på de forskellige typer af undervisning i de tilgængelige moduler.

Ved nogle moduler er der tale om klassisk undervisning, hvor en jordemoder på Regionshospitalet Randers fortæller, og I stiller spørgsmål.

I andre moduler vil der være mulighed for at deltage i øvelser, hvor forskellige metoder prøves af. Læs beskrivelsen af det enkelte tilbud ovenfor, og vurder hvilken type undervisning der er tale om og hvorvidt den passer på jeres ønsker og behov.

Hvorfor skal man deltage til fødselsforberedelse?

Kære kommende forældre, fødselsforberedelse betaler sig. Det er videnskabeligt bevist.

Den generelle holdning har altid været at fødselsforberedelse øger chancerne for at få en god fødselsoplevelse og start på livet for den lille ny.  

Men mange har også været i tvivl om  forberedelsen overhovedet nogen betydning og effekt?

Eller er det bare spild af tid for dig der er gravid og ikke mindst for de jordemødre som underviser?

Netop dette har  jordemor og forsker på Aarhus Universitet, Rikke Damkjær Maimburg,  undersøgt i 2010, da hun dengang arbejdede på Aarhus Universitetshospital som var ét af de mange hospitaler, der havde sparet meget af fødselsforberedelse væk.

 I hendes undersøgelse blev en gruppe af gravide kvinder delt op i to grupper. Den ene gruppe fik 9 timers fødselsforberedelse og den anden gruppe fik ingen forberedelse. 

Resultatet? Fødselsforberedelse betaler sig i den grad.

Undersøgelsen viste, at de forberedte kvinder var mindre bekymrede op til fødslen, kom senere ind på hospitalet, benyttede færre epiduralblokader og følte sig bedre klædt på til amning.

Samtidig viste data også, at de kvinder som havde forberedt sig til fødslen på et fødselsforberedelses-hold, henvendte sig senere på fødeafdelingen, når de gik i fødsel.

 Årsagen til dette skyldes, at kvinder som har haft forberedt sig grundigt har bedre mulighed for at vurdere, hvornår de er i fødsel og dermed hvornår, det er passende at ankomme til fødeafdelingen.

Samidig viser studiet også, at kvinderne, der deltog i forældre- og fødselsforberedelsesprogrammet havde mindre behov for smertelindring i form af epiduralblokade

Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet

Det er blandt andet takket være Rikke Damkjær Maimburgs forskning, at Sundhedsstyrelsen i dag anbefaler, at alle gravide bliver tilbudt fødselsforberedelse med tema-opdelte moduler.

Fødselsforberedelse betaler sig altså. Forskningen understøtter en klar forebyggende effekt af at forberede sig til fødslen

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne her.

Kan fødselsforberedelse påvirke længden på fødslen?

Det hurtige og korte svar er ja. Men hvordan?

En ny undersøgelse foretaget af BMC Pregnancy and Childbirth udgivet den 4. December 2019 viser, at længden på anden fase af fødslen rent faktisk kan påvirkes.

Det betyder helt konkret, at gravide kvinder selv kan påvirke længden af deres fødsler. Man kan blandt andet hjælpe sig selv, ved at få den rigtige fødselsforberedelse.

Lære mere om undersøgelsen her.

Hvordan vurderes den offentlige fødselsforberedelse i Randers?

Hvert år gennemføres en dybdegående undersøgelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) omkring fødende kvinders oplevelser i det offentlige system. Den seneste LUP-undersøgelse af Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers – Region Midtjylland blev udgivet i 2019.

Overordnet set får fødselsforberedelsen på Regionshospitalet i Randers positiv tilbagemeldinger fra gravide og fødende.

 • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet: Her svarer 62% af de fødende kvinder, at de var tilfredse med omfanget af forberedelserne på håndteringen af fødsels forløbet. Omvendt svarede 26% at de kun blev forberedt i nogen grad og 11% svarer at de slet ikke blev forberedt eller kun forberedt i ringe grad.

 • Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar: 47% føler at fødsels- og forældreforberedelsen var brugbar. Derimod svarer næsten halvdelen (46%) at fødsels- og forældreforberedelsen var brugbar i nogen grad. 8% svarer at de slet ikke eller kun i ringe grad finder fødsels- og forældreforberedelsen brugbar.

 • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning : Her vurderer 20% at de slet ikke eller kun i ringe grad er blevet passende forberedt på etableringen af amningen. 33% fortæller at de kun er blevet forberedt på håndteringen af amningen i nogen grad. Næsten halvdelen (47%) af de fødende kvinder svarer at Regionshospitalet i Randers har forberedt dem i høj eller meget høj grad på etableringen af amningen.
Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018. Fødende kvinders oplevelser: Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers

Sammenligner man Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018 omkring fødende kvinders oplevelser på Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers med undersøgelsen i 2017, kan man se at der er sket en negativ udvikling på alle punkter som berører fødselsforberedelse.

På en fempunktsskala falder evalueringer fra fødende kvinder når de bliver spurgt om deres tilfreshed med den tilbudte fødselsforberedelse på Regionshospitalet Randers.

Sammenligning af LUP 2017 og LUP 2018. Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018.

Hvordan ligger Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers placeret i LUP 2018 i forhold til de andre hospitaler i Danmark?

Når det kommer til de fødende kvinders vurdering af fødselsforberedelsen tilbudt af Regionshospitalet Randers ligger tilfredsheden nogenlunde på niveau med landsresultatet.

Sammenligning af resultat for Fødeafdelingen – Regionshospitalet Randers med landsresultatet. Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2018.

Fødselsforberedelse – hvad skal man vælge?

Det kan være svært at vurdere for kommende forældre om man skal man tilkøbe sig fødselsforberedelse i det private eller om det offentlig tilbud er tilstrækkeligt.

»God fødselsforberedelse er ikke noget, man kan undvære« mener Lillian Bondo som er tidligere formand for Jordemoderforeningen. Ifølge hende, bør det offentlige altid tilbyde førstegangsfødende en fødselsforberedelse på mindre hold af 8-9 timer inden fødslen.

Lillian Bondo. Tidligere formand for Jordemoderforeningen

Derfor kan det være en god idé at tale med sin partner og vurdere hvad jeres behov er. Der findes både fordele og ulemper ved begge typer af fødselsforberedelse.

Fordele ved offentlig fødselsforberedelse

 • Du får praktiske informationer om det specifikke fødested som f.eks parkering og indgang til fødeafdelingen
 • Du hører om, hvordan det specifikke fødested vælger at gøre tingene
 • Det er gratis for dig og din partner at deltage

Ulemper ved offentlig fødselsforberedelse

 • Undervisningen foregår ofte i store grupper. Det gør det svært at få plads til de individuelle og måske sårbare spørgsmål og overvejelser
 • Undervisning har ofte ikke særlig meget fokus på kroppen, men fokuserer mest på viden til hovedet 
 • På nogle hospitaler tilbydes kun ganske få timers fødselsforberedelse

Omvendt er der også fordele og ulemper ved privat fødselsforberedelse. Dog er udviklingen, at flere og flere søger mod privat fødselsforberedelse ifølge DR og Randers Amtsavis.

Ulemper ved privat fødselsforberedelse

 • Du skal selv betale for fødselsforberedelsen

Fordele ved privat fødselsforberedelse

 • Undervisningen og øvelserne foregår oftest på små hold. Det giver god plads til de individuelle overvejelser, ønsker og udfordringer
 • Kurserne er ofte længere, så der er god tid til at fordybe sig
 • Udbyderne af privat fødselsforberedelse, inddrager som regel hele kroppen langt mere end det offentlige har mulighed for
 • Du har valgmulighed blandt dygtige fagpersoner som er specialiserede i fødselsforberedelse og som har gjort det til deres fuldtidsbeskæftigelse at levere solid og faglig fødselsforberedelse

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til jordemoderhjælp.

Der gives tilskud på 30% af egenudgiften til fødselsforberedelse på hold på , dog maks. 150,- pr. lektion.

Man kan samlet modtage modtage 2.400,- kr. til jordemoderhjælp indenfor 12 måneder.

Hvad er smertefri fødsel fødselsforberedelse og hvorfor er det så populært hos gravide?

Kan man føde uden at opleve smerte?

Det lyder måske helt vanvittigt, men faktisk er der udviklet smertelindringsmetoder hvormed kvinder kan reducere og måske helt endda fjerne smerten som opstår ved fødslen.

Kilde: www.smertefrifoedsel.dk

Det mest kendte koncept er Smertefri Fødsel som er udarbejdet og udgivet af Anja Bay.

Bogen “Smertefri Fødsel – Anja Bay metoden” tager udgangspunkt i tre øvelsesprogrammer, som er tilrettelagt efter, hvor lang tid den fødende kvinden har til sin termin, henholdsvis hvis der er 12, 8 eller 6 uger til fødslen.

Smertefri Fødsel er særdeles populært fordi det giver dig konkrete og lavpraktiske fødsels-teknikker. Bogen fokuserer primært på at give den gravide kvinde redskaber som hun kan benytte igennem fødslens faser. Øvelsesprogrammerne indeholder eksempelvis afspændings-, vejrtræknings- og visualiseringsøvelser.

Jordermoderforeningen vurderer, at bogen virker som et godt supplement til den ‘klassisks’ fødselsforberedelse tilbudt af det offentlige, netop fordi den lægger mere fokus på konkrete fødsels teknikker mere end den bygger på teori.

Jordemoderforeningens vurdering

Jordemoderforeningen vurderer at bogen kan have en positiv effekt hos gravide kvinder, og være med til at give den enkelte kvinde troen på sig selv til fødslen og gennem barslen. Derfor anbefaler Jordermoderforeningen, at de danske jordemødre på fødselsgangene sætter sig ind i smertefri fødsel teknikkerne netop fordi de tiltaler mange gravide.

“I bund og grund må de gode fødselsoplevelser være vores alles mål, så derfor synes jeg, at bogen også kan være relevant at se nærmere på for alle jordemødre, der møder kvinder, der ønsker at arbejde med teknikkerne, således at man kan støtte den enkelte bedst muligt.” skriver Rikke Bodenhoff, jordemoder hos Jordemoderforeningen.

Men hvad er smertefri fødsel helt præcist? Se Anja Bays beskrivelse af smertefri fødsel i videoen nedenfor:

Hvor finder jeg privat fødselsforberedelse i Randers?

Privat fødselsforberedelse bliver udbudt mange forskellige steder idag. Mange private fagpersoner som f.eks jordemødre tilbyder en eller anden form for fødselsforberedelse. Typisk kan man finde en kursus beskrivelse og priser på fagpersoneners individuelle hjemmesider.

Det kan være en stor administrativ opgave at skulle besøge flere hjemmesider og det kan være svært at vurdere kvaliteten af indholdet på forhånd:

Hvilke fagpersoner har den nødvendige uddannelsesmæssige og faglige baggrund til at kunne undervise?

Hvad siger andre kursister om den fødselsforberedelse de har fået? 

På Tumlino’s markedsplads er det nemt at finde, sammenligne og booke fødselsforberedelse online.

Vi har samlet alle private tilbud på én platform, så det er nemt for dig at vurdere indhold, sammenligne priser og samtidig se hvordan andre gravide har anmeldt kurset. 

Sådan søger du efter sundhedstilbud på Tumlino

Det er heldigvis ret nemt at finde lokale tilbud på tumlino.dk

Vi har lavet en lille video som beskriver de få trin ret godt.

Husk på, det er helt gratis at oprette en profil samt at booke og betale igennem Tumlino.

 

Det indeholder et kursus i fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker

Indholdet i et grundkursus varierer naturligvis blandt fagpersoner. I sidste ende, er det dem som står inde for programmet hvor de integrerer metoderne fra Smertefri Fødsel og bygger et solidt program.

Men hvordan ser sådan et program ud?

Vi har spurgt udøvende og privat jordemdoer Gitte Thetmark fra klinikken ‘Den bedste fødsel’ om hun ikke vil dele indholdet af hendes grundkursus med os.

Gitte er i øvrigt certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel, som jeg har undervist i gennem de seneste 6 år i Silkeborg, Skanderborg og Horsens, og siden 2017 også i Århus. 

Fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved Jordemoder Gitte Thetmark

Hos Den Bedste Fødsel ved Jordemoder Gitte Thetmark får du 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire kursusgange over fire uger og én efterfødselscafe.

Formålet med 12-timers grundkursus baseret på smertefri-fødsel teknikker er at give dig ejerskab til din fødsel.

I Gittes grundkursus er de 12 timer fordelt på fire moduler. Det tredje modul er med din partner og varer tre timer, de øvrige moduler og efterfødselscafeen varer to timer.

Kurset veksler mellem praktiske øvelser, teori og træning.

Den overordnede tankegang i grundkurset er, at du på hvert modul lærer en-to teknikker, som du indøver og træner 15 minutter dagligt under kurset efter lydfiler, som er en del af kursusmaterialet. Lydfilerne gør det nemmere at træne og lettere at bevare motivationen til træningen. De første par uger øver du efter flere lydfiler ca. 25 minutter dagligt.

Når kurset er slut, kan du nøjes med at træne 15 minutter dagligt efter en lydfil. Der skal være minimum fire uger og gerne fire-seks uger efter endt kursus til træning frem til fødslen. Det er nemlig træningen, der giver den stærke effekt af denne form for fødselsforberedelse.

Efter tre-fire ugers træning er teknikkerne så indøvede, at de fungerer som en slags betinget refleks: Teknikkerne sidder i kroppen, som derfor ved, præcis hvad den skal, når den første ve melder sig.

I grundkurset i Gitte har hvert module et bestemt formål. Modulerne er vist her:

Modul 1: Velkomst – fødsel – afspændingsøvelse – to teknikker

Modul 2: Hormonlære – presseteknik – bristninger – smerter – ønskeliste

Modul 3: Velkomst – fødslens hormonlære – partnerstøtte – film – partners corner

Modul 4: Mentale teknikker – amning – igangsættelse – efterfødselscafe

Modul 5: Efterfødselscafe

Vil du læse mere om de enkelte moduler og så se den fulde kursusbeskrivelse her (inklusiv beskrivelse af hvert module)

Se Gittes tilbud på Tumlinos markedsplads og find et hold med opstart som passer dig 

Hvem tilbyder Smertefri Fødsel fødselsforberedelse i Randers og omegn – og hvornår?

I Randers og omegn har man heldgivis også mulighed for at tilkøbe sig til Smertefri Fødsels fødselsforberedelse. Det kan man fordi, at flere udøvende og private jordemødre har taget uddannelse ved Anja Bay i netop disse teknikker og er derfor certificeret instruktører i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel.

 

Billede fra fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved Jordemoder Gitte Thetmark

Gitte Thetmark, udøvende og privat jordemoder, stifter af Den Bedste Fødsel, og certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel. Gitte har undervist i teknikkerne i gennem de seneste 6 år i Aarhus, Silkeborg, Skanderborg og Horsens.

Hos Den Bedste Fødsel ved Jordemoder Gitte Thetmark får du 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire kursus-gange over fire uger og én efterfødselscafe. Formålet med grundkurset er, at give dig ejerskab over din fødsel. Som tidligere kursus-deltagere beskriver det, så lærer man ikke om at føde – man lærer at føde.

Du kan læse den fulde beskrivelse af grundkursus og de enkelte moduler her.

Et grundkursus koster 2295 kr. Prisen dækker undervisning, arbejdshæfte, lydfiler og økologiske snacks og drikkevarer. Er du medlem af sygeforsikringen Danmark kan du opnå 30% refusion, fordi Gitte Thetmark er uddannet jordemoder. Læs mere om reglerne for refusion her.

Grundkursus hos Jordemoder Gitte Thetmark finder sted i byerne:

 • Aarhus (2020)

 • Silkeborg (2020)

 • Horsens (2020)

Du kan tilmelde dig fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved jordemoder Gitte Thetmark online på Tumlino.dk

Kan man få tilskud til privat fødselsforberedelse fra Sygeforsikring Danmark?

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til jordemoderhjælp.

Der gives tilskud på 30% af egenudgiften til fødselsforberedelse på hold på , dog maks. 150,- pr. lektion.

Man kan samlet modtage modtage 2.400,- kr. til jordemoderhjælp indenfor 12 måneder.

Tilskud gives til den, der skal føde/har født. Det er en betingelse at følgende er opfyldt for at få tilskud:

 • konsultationen er udført i Danmark
 • konsultationen er udført af en privatpraktiserende autoriseret jordemoder
 • oplysningerne indberettes elektronisk fra jordemoderen til “danmark” efter fastlagt specifikation

Posted by Tumlino