Fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved Jordemoder Gitte Thetmark (2020)

Fødselsforberedelse hos privat jordemoder Gitte Thetmark i Aarhus, Horsens og Silkeborg
Fødselsforberedelse for par hos jordemoder Gitte Thetmark.

Hos Den Bedste Fødsel ved Jordemoder Gitte Thetmark får du 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire kursusgange over fire uger og én efterfødselscafe.

Formålet med 12-timers grundkursus baseret på smertefri-fødsel teknikker er at give dig ejerskab til din fødsel.

De 12 timer er fordelt på fire moduler. Det tredje modul er med din partner og varer tre timer, de øvrige moduler og efterfødselscafeen varer to timer.

Kurset veksler mellem praktiske øvelser, teori og træning.

Den overordnede tankegang i grundkurset er, at du på hvert modul lærer en-to teknikker, som du indøver og træner 15 minutter dagligt under kurset efter lydfiler, som er en del af kursusmaterialet. Lydfilerne gør det nemmere at træne og lettere at bevare motivationen til træningen. De første par uger øver du efter flere lydfiler ca. 25 minutter dagligt.

Når kurset er slut, kan du nøjes med at træne 15 minutter dagligt efter en lydfil. Der skal være minimum fire uger og gerne fire-seks uger efter endt kursus til træning frem til fødslen. Det er nemlig TRÆNINGEN, der giver den stærke effekt af denne form for fødselsforberedelse.

Efter tre-fire ugers træning er teknikkerne så indøvede, at de fungerer som en slags betinget refleks: Teknikkerne sidder i kroppen, som derfor ved, præcis hvad den skal, når den første ve melder sig.

Rigtig mange gravide har evalueret, at de er blevet overraskede over at lære, hvor stor indflydelse de reelt har på de beslutninger, der træffes undervejs i graviditeten og i fødslen. De har følt sig godt klædt på til at få indflydelse på, hvad de vil og ikke vil under deres fødsel. Du skal naturligvis gå efter at få den bedste fødsel og det kan jeg give dig, fordi jeg er jordemoder og har et indgående kendskab til fødsler.


Modul 1: Velkomst – fødsel – afspændingsøvelse – to teknikker

Ved Modul 1 mødes hele holdet (otte-ti kursister). Jeg glæder mig til at møde dig og høre om, hvorfor du har valgt denne form for forberedelse og hvad du forventer at få ud af kurset. Du får viden om mig og min jordemoderfaglige baggrund for at undervise og viden om, hvad denne fødselsforberedelsesmetode går ud på.

Vi gennemgår fødslen på en enkel og overskuelig måde, så du har den nødvendige viden om, hvad der sker undervejs. Vi laver en enkel øvelse, hvor du får en helt klar, kropslig forståelse af, hvad afspænding betyder for dig generelt, men især i det udfordrende fødselsarbejde.

Uden forberedelse og træning vil du helt instinktivt spænde op og modarbejde kroppens arbejde i fødslen. Men du kan vælge at gøre noget andet, og det lærer du med denne øvelse.

Herefter går vi i gang med de første to teknikker, der skal læres og indøves: Kombinationsafspændingen og en overfladisk, tempofyldt vejrtrækning, kaldet laboro.

Kombinationsafspændingen er en kropslig øvelse, hvor du bliver meget bevidst om din krop og hvordan du kan spænde og afspænde kroppens muskler – eller blive bevidst om hvilke muskler, der er tændte (spændte) og hvilke, der er slukkede (afspændte). Efter tre-fire ugers træning vil du være klar på, at den eneste spændte muskel under fødslen, er din livmoder. Det betyder, at du vil arbejde med kroppen, blive mindre smertepåvirket og bruge meget mindre energi under fødselsarbejdet, og dermed have større overskud til at tage imod dit barn.

Laboro er en overfladisk, tempofyldt vejrtækningsteknik. Når du når til fødslen er din livmoder vokset fra størrelsen af knyttet hånd til at være kroppens største muskel. Når den trækker sig sammen i fødslen (en ve) opleves det som en kraftig smertestimuli. Med en overfladisk vejrtrækning (laboro) forhindrer du, at vejrtrækningsmuskelen diafragma lægger et stort pres på den i forvejen spændte og ømme livmoder under fødslen. Det forhindrer du ikke, hvis du bruger dybe vejrtrækninger under veen som de fleste jordemødre instruerer i under fødslen. Uden pres på livmoderen oplever du færre smerter. Flere af mine kursister har haft overskud til at afprøve både den dybe og den overfladiske vejrtrækning under fødselsarbejdet og oplever markant flere smerter ved den dybe vejrtrækning. Med laboro undgår du også at lægge et unødigt pres på de mange nerveender ved kønsbenet og i lænden, hvilket vil reducere smerteoplevelsen i fødslen markant.

Med laboro får din livmoder lov til at arbejde i fred og ro mens du forsyner livmoderen og dit barn med ilt og næring. For den uøvede er det en meget anstrengende måde at trække vejret på, men efter tre-fire ugers træning vil du kunne bruge laboro i det meste af fødslen uden at blive anstrengt og udmattet.


Modul 2: Hormonlære – presseteknik – bristninger – smerter – ønskeliste

Ved Modul 2 arbejder vi med de udfordringer, der kan være opstået under træningen hjemme. Herefter arbejder vi med hormonlære. Uden hormoner i kroppen ingen fødsel og jo flere af de gode hormoner, du har i kroppen, jo bedre veer og bedre fødsel får du. Jo bedre hormon-flow, jo større er chancen for, at fødslen ikke går i stå og for, at du ikke får brug for et ve-stimulerende drop og medicinsk smertelindring.

Derfor er viden om kroppens hormoner under fødslen enorm vigtig og det er endnu mere vigtigt, at du ved, hvad du selv kan gøre for at optimere de gode velvære-, smertestillende- og ve-stimulerende hormoner under fødselen og holde hormonet adrenalin på afstand, som skabes af frygt, angst og panik og som modarbejder de gode hormoner.

Presseperioden i fødslen starter med en kraftig refleks til at presse, der er svær at stå imod. Den kan sammenlignes med den refleks, kroppen oplever, når du skal kaste op. Du skal vide noget om presseteknik til pressefasen og her indøver vi en særlig pres og giv slip-teknik og taler om forskellige måde at presse på, der kan være mere eller mindre gunstige for barnet, der er under hårdt pres i presseperioden.

Presseteknikken træner du ved aktivt at give slip og lægge et dirigerende pres på toppen af livmoderen og dermed understøtte den kraftige refleks, presseveen udgør.

De fleste fødende har en stor frygt for at gå i stykker (briste) i huden og i bækkenbundsmusklerne under fødslen. Vi taler om, hvorfor du ikke skal frygte at gå i stykker, hvad du selv kan gøre for at minimere bristningen under fødslen, hvilke fødestillinger, der beskytter mod bristning og hvad jordemoderen gør for at forhindre, at du brister under fødslen.

Vi skal snakke og afprøve forskellige fødestillinger og snakke om, hvilke fødestillinger, der er mest optimale for at barnet får bedst plads til at rotere ned gennem dit bækken.

Smerteoplevelsen i fødslen er oftest det, der fylder mest for dig som gravid. Men fødslen er meget andet end smerter. Vi taler om, hvad der påvirker vores syn på fødslen, når vi taler smerter og hvordan du kan forberede dig optimalt, konkret og kropsligt på at arbejde dig igennem fødslen ve efter ve uden at blive grebet af angst og panik. Det handler om mental og kropslig håndtering af smertesignalet i fødslen. Den viden vil betyde, at du vil begynde at glæde dig til fødslen, hvis du tidligere har frygtet den på grund af smerterne.

Tryghed forud for fødslen og tanker om, hvad der er vigtigt for dig og din partner og hvad I selv kan gøre i fødslen, er vigtig viden for den jordemoder, der skal støtte dig i fødslen. Vi taler om elementer, der kan indgå i din ”ønskeliste” eller i dine håb for og tanker om fødslen.

Du får tiltro til dine evner med dine mestringsstrategier, som vil være stærkt angstreducerende og et middel til at få ejerskab til din fødsel.

Du og din partner bliver ikke stillet en smertefri fødsel i udsigt. Du skal forvente et hårdt, koncentreret fødselsarbejde – men et arbejde du er stærkt rustet til at udføre.

Glæd dig! Der er stor forskel på at se din fødsel som ulidelig smertefuld eller en, du får ejerskab til og kontrol over, ved at klargøre dig både i forberedelsen og i fødslen.

Vi slutter Modul 2 af med at høre om, hvorfor din partner også skal glæde sig til Modul 3.


Modul 3: Velkomst – fødslens hormonlære – partnerstøtte – film – partners corner

Modul 3 er for dig og den partner, du skal have med til din fødsel. Her er der specielt fokus på partneren og især fokus på, hvad partneren kan gøre for at arbejde sig gennem fødslen sammen med dig som en aktiv og tryg part i fødslen. Det er mit mål, at din partner med dette modul er rustet til at være den bedste fødsels-coach for dig og aktivt tager ansvar for den bedste fødsel sammen med dig.

Partneren skal høre lidt om baggrunden for fødselsforberedelsesmetoden, og mig som underviser. De fleste partnere er også meget interesseret i at vide, hvad jordemødrene på fødegangen tænker om denne måde at forberede sig på. Det ved jeg meget om!

Vi gennemgår fødslen kort igen, så partneren ved præcist, hvad der sker før, under og efter fødslen. Vi taler om, hvorfor og hvornår I skal ringe til jordemoderen og tage af sted til fødeafdelingen.

Vi taler også om, hvilke teknikker der indgår i forberedelsen. Du demonstrerer laboro-teknikken, du har øvet, for partneren. Partneren skal lave en kort og ufarlig øvelse (som du prøvede på Modul 1), der klart viser, hvorfor det er så vigtigt at, du er afspændt under fødslen.

Vi gennemgår ”kroppens apotek” igen, for at partneren ved, hvad han/hun kan gøre for at booste de gode hormoner under fødslen og holde det hormon, der hæmmer fødselshormonerne, på afstand. Partneren skal have hands on viden, og lære vigtige redskaber at kunne benytte over for dig, så du støttes og smertelindres mest muligt, slapper godt af, undgår angst og panik, og får fremmet de gode hormoner under fødslen. Din partner får redskaber med sig, der kan være med til at sikre et godt hormon-flow og dermed en god fremgang i fødslen.

Vi ser en 20 minutters helt udramatisk film om et par, der har gået til samme fødselsforberedelse og føder med en lignende metode. Vi ser hvilke forhindringer parret møder undervejs, hvordan de tackler dem, hvordan teknikkerne fungerer, og hvilken enorm effekt, de har i praksis.

Jeg vil gerne skabe et rum, der er partnernes helt eget. Efter filmen får jeres partnere derfor mulighed for at tale alene sammen med mig et kvarter. Er der flergangsfødende på holdet, hører vi om deres gode erfaringer, og vi taler om, hvad der er særligt vigtigt at være opmærksom på før, under og efter fødslen. De gode råd udleveres på et ark til baglommen til partneren.

Læs eventuelt kapitel 10 i Anja Bays bog Smertefri fødsel Anja Bay metoden om Fødselshjælperen.


Modul 4: Mentale teknikker – amning – igangsættelse – efterfødselscafe

Vi starter Modul 4 med at høre hvordan tilbagemeldingerne fra partneren har været. Herefter gennemgår vi mentale teknikker til brug i fødslen. Mentaltræning er kendt og flittigt brugt af elitesportsudøvere, der skal præstere og mestre en ekstrem stor, kropslig udfordring, som fødslen også er. Du får mulighed for at afprøve forskellige, mentale teknikker for at få en oplevelse af, hvad der kunne være ideelt for dig. Det er nemlig meget forskelligt, hvad der fungerer for den enkelte gravide og fødende. Mentaltræningen er et redskab, du kan anvende under hele fødslen, men måske især når du er allermest udfordret i den sidste del af fødslen – der hvor du ikke har lyst til at være med mere og gerne vil stoppe!

Amningen efter fødslen kan være udfordrende. For nogle mødre fungerer det let og ukompliceret, men de fleste har nogle udfordinger i starten. Skal vi overhovedet amme og hvorfor/hvorfor ikke? Hvad er det, der kan være svært? Hvorfor er amning bedre en flaskeernæring for den nyfødte og for moderen? Hvad optimerer dit ammeforløb og hvad kan du og din partner gøre for at amningen lykkes og hvad nu, hvis amningen slet ikke lykkes? Hvordan ved du, om dit barn får nok at spise og hvad er trivselstegn hos dit barn?

Igangsættelse af fødslen kan komme på tale, hvis du fx går lang tid over termin. Hvad har du brug for at vide om en eventuel igangsættelse af fødslen? Hvorfor sætte en fødsel i gang og hvordan? Er nogle igangsættelsesmetoder mere nænsomme overfor din krop og dit barn? Hvad betyder det for fødslen og hvad betyder det for dig og for din oplevelse af smerte og smertelindring under fødslen? Har du selv indflydelse på beslutningen om igangsættelse? Alle disse spørgsmål bliver besvaret og du vil bliver mere klar på, hvordan du kan forholde dig til en eventuel igangsættelse af fødslen.

Efter Modul 4 går du fra en mekanisk indlæring af hver enkelt teknik til et integreret øvelsesprogram, som du træner dagligt: Det er TRÆNINGEN som giver forskellen i effekten mellem denne form for fødselsforberedelse og andre.

Som en af mine kursister sagde: ”Her lærer man ikke om at føde, her lærer man at føde.” Et stort og vigtigt skridt mod den bedste fødsel!

Er der mere end fire-seks uger til din termin, kan du med fordel holde en pause og så give den fuld gas med træningen, når der er en måned til din termin.


Modul 5: Efterfødselscafe

Når alle på holdet har født, inviterer jeg til en to-timers efterfødselscafe for dig og dit barn. Her får alle mulighed for at fortælle om, hvordan fødslen og tiden efter fødslen er gået.

Modul 5: Efterfødselscafé

På efterfødselscafeerne hører jeg den ene stærke og stolte beretning efter den anden. Selv fødsler, der ikke nødvendigvis er gået som håbet, har alligevel været en god oplevelse med kontrol, tryghed, glæde og overskud.

Der er stor opbakning til cafeerne, og det særligt skønt for mig at mødes med alle igen. Det er rigtig vigtigt for mig at høre, hvad kurset og teknikkerne har betydet for dig/jer og det er rigtig vigtigt, at du får fortalt din helt unikke fødselshistorie og hører andres. Det er også vigtigt, at du får mulighed for at stille spørgsmål til fødslen og tiden efter fødslen. 


FAQs

1. Hvad får jeg ud af et grundkursus?

Med et grundkursus får du:

 • Undervisning på højt fagligt niveau af en praktiserende jordemoder og instruktør i Smertefri Fødsel med indgående viden om alt det, der vedrører din graviditet og fødsel
 • Undervisning, der tager udgangspunkt i dit behov for viden om fødslen og behovet for konkrete redskaber til brug i fødslen
 • Viden om hvad der fremmer den normale og naturlige fødsel, så du forebygger indgreb, komplikationer og medicinsk smertelindring i fødslen
 • Viden om hvordan du selv bliver en aktiv part i fødslen og i de beslutninger, der træffes i graviditeten og i fødslen
 • Viden og redskaber, der højner din smertetærskel og reducerer smerter i fødslen
 • Vished, ro og tryghed til at arbejde dig gennem fødslen
 • Redskaber og teknikker (vejrtrækning, afspænding og visualisering), som du træner, så kroppen vil bruge dem som en betinget refleks i fødselsarbejdet
 • Viden om forebyggelse af bristninger baseret på evidens
 • Viden om amning baseret på evidens
 • En tryg og ansvarlig partner, der får viden om og redskaber til aktivt at støtte dig bedst muligt under fødslen
 • Lydfiler og arbejdsspørgsmål til den vigtige, daglige træning
 • Efterfødselscafe sammen med de øvrige på dit hol

Frygt og angst opstår, når du mangler tiltro til dine evner og mangler redskaber til at tackle fødslen:

 • Redskaber får du ved at forberede dig konkret hos en, der ved mere om fødsler og fødselsforberedelse end du selv gør
 • Evnen til at bruge redskaberne får du ved at træne
 • Det er træningen, der gør den store forskel mellem min og mange andres fødselsforberedelsesmetoder

2. Hvem har glæde af et kursus?

Kurset henvender sig til alle gravide, der gerne vil have den bedste fødsel.

 • Kurset er godt til førstegangsfødende, der ofte har et længere fødselsforløb og derfor har brug for redskaber til at være længe i det udfordrende fødselsarbejde.
 • Mange førstegangsfødende er angste for uvisheden i fødslen og er bange for at blive grebet af panik i fødslen. De har brug for enkel og konkret viden og enkle, konkrete mestringsstrategier for at blive trygge i graviditeten og fødslen. Det kan jeg give dig.
 • Kurset er godt til flergangsfødende, som typisk har en kortere fødsel, men som derfor er mere udfordrede end ved deres første fødsel.
 • Kurset er også for flergangsfødende, som har haft en god fødselsoplevelse, men denne gang har brug for mere kontrol, styring og ejerskab. ”Sidste gang blev jeg slæbt efter hesten, denne gang sad jeg i sadlen!”, sagde en af mine flergangsfødende kursister efter kurset og fødslen.
 • Kurset er også for den flergangsfødende, der har haft en dårlig fødselsoplevelse og derfor gerne vil investere i en bedre oplevelse ved næste fødsDen enkle viden du har brug for handler om fødslens faser, hormonlære, smertepsykologi, fødestillinger, viden om og forebyggelse af bristning, partnerstøtte, øvrig smertelindring, tryghed og ønsker for fødsel og amning. De enkle redskaber du har brug for handler om afspænding, vejrtrækning, presseteknik, mentaltræning/fokusvisualisering, tryk, massage og anden støtte fra partneren.

3. Hvornår skal jeg starte på forberedelsen?

Det anbefales, at der er minimum fire og gerne fire-seks uger mellem kursets slutning og din termin.

Er der meget længere tid, starter du faktisk før, du helt er klar til at forholde dig psykologisk til fødslen (27.-28. uge) og det kan være svært at bevare motivationen til den daglige træning, som er det, der giver effekten af denne forberedelse.

Har du et stort behov for at starte tidligt, kan du naturligvis vælge det, holde en pause efter kurset, for så at gå aktivt i gang med at træne igen fire-seks uger før din termin.

Har du først sent fundet ud af, at du vil på et kursus og der ikke er så lang tid til din termin, vil jeg anbefale dig at kontakte mig for at høre, hvordan vi kan planlægge et forløb for dig, eller jeg kan henvise dig til andre muligheder hos andre undervisere.


4. Hvilken metode bliver anvendt i Den bedste fødsel?

Jeg – Gitte Thetmark – kombinerer min store jordemoderfaglige viden med den viden, jeg har fra min instruktøruddannelse i Smertefri Fødsel. Til sammen giver det dig enkle, konkrete redskaber til at skabe den bedste fødsel.

Den amerikanske fødselslæge Grantly Dick-Read, har forsket i smerte og beskriver i bogen Childbirth witout fear (1942), at selve veen ikke er et smertefuldt fænomen, men at det er vores reaktion på smerte, der betyder noget for, hvordan smerte i fødslen opleves.

De franske fødselslæger Ferdinand Lamaze og Pierre Vellay har udviklet Lamaze metoden, som har lovet kvinder en smertefri fødsel. De beskriver Lamaze metoden i bogen Fødsel uden smerte (1965). Metoden bygger på teori og træning i særlig vejrtrækning, afspænding, mentaltræning og presseteknik så kroppen ved, hvad den skal til fødslen.

Lamaze metoden udbydes stadig i Danmark og tilsvarende forberedelse udbydes i Smertefri Fødsel, hvor jeg har taget min uddannelse som instruktør.

Når jeg underviser i smertehåndtering, arbejder jeg med gate controle-teorien (Melzack & Wall 1965). Teorien handler om, at impulserne til hjernen – i fødslen smerteimpulserne – kan filtreres afhængigt af hvilke nervetråde, der tager styringen ved stimuli som fx smerte. Enkelt sagt oplever hjernen det, den bliver fortalt. Afhængigt af, hvilke impulser/fortællinger, der når hjernen i fødslen, oplever hjernen mere eller mindre smerte, fordi smertesignalet er ekstremt manipulerbart og kan overdøves. Så hvorfor ikke vælge en fødselsforberedelse hvor du lærer at manipulere kroppens smertesignal?

Den bedste fødsel lærer dig enkle, konkrete teknikker, fokusering og defokusering. Du indøver og træner teknikerne, som både er kropslige og mentale mestringsstrategier. Herigennem opnår du, at smertesignalet, der udløses ved sammentrækninger i livmoderen (veerne), ikke når hjernen som vanlige smerteimpulser og udløser smerteoplevelse. Istedet højnes smertetærskelen og smerteoplevelsen mindskes.

Uge for uge i en fire ugers periode lærer du nye teknikker, som du træner efter lydfiler dagligt i minimum fire uger (gerne fire-seks uger) inden fødslen.

Teknikkerne er :

 • en kombinationsafspænding
 • en arbejdsvejrtrækning kaldet laboro-vejrtrækningen
 • en pres og giv slip-teknik
 • visualisering og mentaltræning

Med kombinationsafspænding træner du aktivt, at visse muskler i kroppen kan være spændte, mens andre er afspændte. Ved aktivt at træne kombinationsafspænding og afspænding i kæbe, skuldre og hænder over tid, vil din krop vide – som en betinget refleks – at den eneste spændte muskel i kroppen under fødslen er livmoderen.

Laboro-vejrtrækningen er en overfladisk arbejdsvejrtrækning til brug i udvidelsesperioden. Det er en kontrolleret, ligelig udveksling af ilt og kuldioxid, som ikke skal forveksles med hyperventilering. For andre end den trænede kan laboro synes anstrengende og udmattende, men under træningen har du øget din lungekapacitet betragteligt og kan derfor arbejde uanstrengt i meget lang tid. I pauserne bruger du den dybe vejrtrækning, vi jordemødre almindeligvis anbefaler i hele fødslen.

Ved en overfladisk vejrtrækning undgår du, at vejrtrækningsmusklen diafragma lægger unødigt tryk på livmoderen, når den trækker sig sammen under en ve. Derved kan livmoderen arbejde upåvirket og mindre smertepåvirket. Med et manglende tryk på livmoderen aflaster du også nerveenderne ved kønsbenet og i lænden, hvorved smerterne reduceres betragteligt.

Visualisering og mentaltræning indgår også som en teknik. Det er et anerkendt og dokumenteret middel til at øge chancerne for at gennemføre en hård, fysisk præstation – kendt og brugt af de fleste elitesportsudøvere.

Presseteknikken træner du ved aktivt at give slip og lægge et dirigerende pres på toppen af livmoderen og dermed understøtte den kraftige refleks, presseveen udgør.

Jeg kan ikke stille dig og din partner en smertefri fødsel i udsigt. Du skal forvente et hårdt, koncentreret fødselsarbejde – men et arbejde, hvor du vil kunne arbejde dig trygt og målrettet gennem fødslen ve for ve. Med viden og træning får du tiltro til dine evner qua dine mestringsstrategier, som du vil opleve som stærkt angstreducerende og som et middel til at få ejerskab over din fødsel.

Teknikkerne går fint hånd i hånd med øvrige smertelindringsmetoder som akupunktur, badekar m.m. Læs mere om teknikkerne i kombination med smertelindring længere nede i FAQ’en.


5. Kan denne fødselsforberedelse stå alene?

Flere kursister spørger om jeg anbefaler, at de deltager i mere forberedelse end mit kursus og om jeg forventer, at de læser en masse ved siden af.

En af mine kursister sagde efter kurset: ”På det her kursus lærer man ikke om at føde, men at føde.”

Mon det kan siges mere præcist? Dette kursus kan sagtens stå alene!

Når du har taget et kursus hos mig, ved du, hvad du skal vide om at føde og amme, og du har konkrete redskaber til at gå i gang med fødsel og amning.

Du behøver ikke at læse en masse om fødsler. For megen viden kan belaste og forvirre. Du behøver ikke en masse anden viden end den, du får her. Så kniber det med din og partnerens tid til at følge både min og den offentlige forberedelse, kan du roligt vælge kun at følge min.


6. Kan teknikkerne fra den bedste fødsel bruges sammen med anden smertelindring i fødslen?

Teknikkerne går fint hånd i hånd med øvrige smertelindringsmetoder som akupunktur, badekar m.m.

Slår fødslen et sving fx ved at barnet trænger skævt ned gennem bækkenet eller du får ve-storm og hurtigt bliver maksimalt udfordret, vil du kunne få brug for en rygmarvsbedøvelse/epiduralblokade – men det er naturligvis ikke dit første valg, når du er godt forberedt.

Frygt og angst opstår, når du mangler tiltro til dine evner og mangler redskaber til at tackle fødslen:

 • Redskaber får du ved at forberede dig konkret hos en, der ved mere om fødsler og fødselsforberedelse end du selv gør.
 • Evnen til at bruge redskaberne får du ved at træne.
 • Det er træningen der gør den store forskel mellem min og mange andres fødselsforberedelsesmetoder

Posted by Gitte Thetmark