Den ultimative guide til fødselsforberedelse for gravide (2020)

Fødselsforberedelse til gravide

Fødselsforberedelse er en hjørnesten i forberedelsen på at blive forældre. Når veerne først starter er det for sent at søge hjælp på Google. I denne guide kommer vi 360 grader rundt om fødselsforberedelse for gravide.

Hvordan kan jeg bedst forberede mig til fødslen og tiden som nybagt mor og forældre?

Som gravid er det ét af de helt store spørgsmål som suser rundt oppe i hovedet på dig samtidig med at din fødsel rykker nærmere, dag for dag. Samtidig er mange kvinder også interesseret i at finde ud af,  hvad man selv kan gøre for at lindre smerten som vil opstå under fødslen.

Det er alment kendt at fødselsforberedelse øger muligheden for en god fødsel. 

Men hvad er fødselsforberedelse egentlig? 

Hvilken type fødselsforberedelse kan jeg forvente at modtage fra det offentlige? 

Hvilken slags fødselsforberedelse skal jeg vælge så de matcher mine behov? 

Hvem tilbyder privat fødselsesforberedelse i mit lokalområde – og hvad koster det?

Vi starter helt fra bunden af og kommer omkring de helt basale emner indenfor fødsel- og forældreforberedelse.

Hvad er fødselsforberedelse for gravide?

Fødselsforberedelse er undervisning i hvordan man bedst muligt kommer igennem graviditeten, fødslen og tiden som nybagt familie.

I graviditeten er det relevant at vide hvad der er godt at gøre og hvad man helst bør undgå. Det kan handle om motion, kost og parforholdet.

Fødselsforberedelse handler både om tiden op til fødslen og selve fødslen. 

Man lærer om hvornår man skal ringe til fødegangen, fødslens forskellige faser, de forskellige muligheder for smertelindring og hvordan man bedst kan forberede sig, så fødslen bliver en god oplevelse.

Fødselsforberedelse klæder også forældre på til, at kunne varetage spædbarnet de første dage og uger efter fødslen. 

Her kommer man typisk omkring emner som barnets første dage, ernæring, etablering af amning, søvnvaner, afføring, badning og meget mere.

Hvem får tilbudt fødselsforberedelse?

I dag tilbydes alle – der er gravide første gang – fødselsforberedelse betalt og udbudt af det offentlige.

Du kan finde offentlige fødselsforberedelses tilbud ved at gå ind på Jordemoderforeningen.dk og vælge din region og dernæst dit fødested, sygehus eller hospital.

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling at alle danske hospitaler og fødesteder skal tilbyde fødsels- og forældreforberedelse til alle. På trods af dette, er det de færreste fødesteder, som følger denne anbefaling.

Er det gratis?

Alle førstegangsfødende i Danmark tilbydes idag fødselsforberedelse betalt af det offentlige.

Det gælder for tilbud som er udbudt af det offentlige.

Hvad tilbyder det offentlige så?

Nogle hospitaler tilbyder brugbare kurser især til førstegangsforældre. 

Andre hospitaler tilbyder ingenting. 

Grunden til dette er, at mange fødesteder har valgt enten at spare undervisningen helt væk, eller i stedet at tilbyde foredrag om fødslen og smertelindring i et auditorium med mange mennesker og kun ganske kort tid til spørgsmål.F

download
På Nordsjællands Hospital i Hillerød viser jordemoderen auditoriet frem. Nogle steder får førstegangsfødende ikke tilbudt andet end en eller to forelæsninger i et lignende auditorium. Kilde: DR

Sådan har det ikke altid været. 

Men i takt med at antallet af fødsler er stigende i Danmark, og flere kvinder har komplikationer i forbindelse med deres graviditet og fødsel, har flere hospitaler været nødsaget til at skulle prioritere deres jordemoder ressourcer. 

Og første prioriteten er naturligvis at jordemødrene er tilstede ved fødslerne.

Det betyder helt konkret, at hvis dit fødested ikke tilbyder et kursus, må du selv aktivt i gang med at lede efter ét.

Resultatet bliver ofte, at kommende familier selv ender med at tilkøbe sig til et mere grundigt fødsels- og forældreforberedelseskursus, hvis man ønsker det og har et behov.

Hvornår skal jeg til fødselsforberedelse?

I de sidste måneder af din graviditet har du mulighed for at  deltage i fødselsforberedelse tilbudt af det offentlige. 

Det helt præcis tidspunkt afhænger af dit fødested, sygehus eller hospital. 

Eksempelvis anbefaler Regionshospitalet i Randers , at man først deltager i deres tilbud efter uge 28 i graviditeten.

Hos private fagpersoner som udbyder fødselsforberedelse, er anbefalingen typisk, at starte 2-3 måneder før termin eller forsøge at time det så der minimum er fire og gerne fire til seks uger mellem kursets slutning og din termin.

Årsagen til dette er, at hvis du starter meget tidligt i forløbet, starter du faktisk før at du helt er klar til at forholde dig mentalt til fødslen, dvs. omkring 27. – 28. graviditetsuge og derfor kan være svært at bevare motivationen til de daglige øvelser og trænings-teknikker, som er det, der giver effekten af mange typer fødselsforberedelse.

Har du behov for at starte tidligt, man man naturligvis og vælge det. Man kan eventuelt holde en pause efter kurset, for så at gå aktivt i gang med øvelser og træning af teknikker fire til seks uger før din termin.

Hvordan foregår undervisningen i det offentlige?

»Okay, fair nok. Jeg giver den offentlige fødselsforberedelse en chance.« 

Men hvordan kommer det egentlig til at foregå?

På langt de fleste fødesteder, hospitaler og sygehuse i Danmark foregår undervisningen i mindre grupper hvor man lærer om fødslens faser, smertelindring, tiden som nybagte forældre, amning og mange flere relevanter emner.

Men sådan har det ikke altid været. For i begyndelsen af dette årtusinde udrullede det offentlige spareplaner og sparekniven blev svunget over fødselsforberedelsen.

Konsekvensen blev, at mange hospitaler droppede fødselsforberedelse helt, mens  andre steder blev tvunget til at reduceret fødselsforberdelses undervisning til auditorieforedrag med flere hundrede deltagere.

Det mødte stor kritig og idag har de fleste fødesteder og hospitaler indført  gruppeundervisning. 

»Det er blevet bedre de seneste år efter en bølge, hvor meget blev sparet væk. Så ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne, og det blev indført flere og flere steder igen, og det er rigtig godt , siger Ann-Birgitte Havelund som er afdelingsjordemoder på Aarhus Universitetshospital og tidligere Næstforman i Jordemoderforeningen  i en artikel på Alt.dk 

Kære kommende forældre, forberedelse betaler sig!

Det siges generelt at fødselsforberedelse øger muligheden for at få en god fødsel.  Men har forberedelsen overhovedet nogen reel effekt? Eller er det spild af tid for både dig der er gravid og de jordemødre som underviser?

Netop dette spørgsmål satte jordemor og forsker på Aarhus Universitet, Rikke Damkjær Maimburg, sig for at undersøge i 2010, mens hun arbejdede på Aarhus Universitetshospital – et af de mange hospitaler, der dengang havde sparet meget fødselsforberedelse væk.

 I hendes undersøgelse blev en gruppe af gravide kvinder delt op i to grupper. Den ene gruppe fik 9 timers fødselsforberedelse og den anden gruppe fik ingen. 

Konklusion var entydig. Det betaler sig.

De forberedte kvinder var mindre bekymrede op til fødslen, kom senere ind på hospitalet, benyttede færre epiduralblokader og følte sig bedre informeret om amning.

Resultaterne viste også, at de kvinder som har forberedt sig til fødslen på et fødselsforberedelses-hold, henvendte sig senere på fødeafdelingen, når de giki fødsel.

 Årsagen til dette er, at kvinder som har forberedt sig grundigt er bedre til at vurdere, hvornår de er i fødsel og dermed hvornår, det er passende at ankomme til fødeafdelingen.

Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet

Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet

Det er blandt andet takket være Rikke Damkjær Maimburgs forskning, at Sundhedsstyrelsen i dag anbefaler, at alle gravide bliver tilbudt fødselsforberedelse med tema-opdelte moduler.

Fødselsforberedelse betaler sig. Forskningen understøtter en klar forebyggende effekt af at forberede sig til fødslen 

Du kan læse mere om undersøgelsen og resultaterne her.

Kan fødselsforberedelse påvirke længden på fødslen?

Det hurtige og korte svar er ja. Men hvordan?

En ny undersøgelse foretaget af BMC Pregnancy and Childbirth udgivet den 4. December 2019 viser, at længden på anden fase af fødslen rent faktisk kan påvirkes.

Det betyder helt konkret, at gravide kvinder selv kan påvirke længden af deres fødsler. Man kan blandt andet hjælpe sig selv, ved at få den rigtige fødselsforberedelse.

Lære mere om undersøgelsen her.

Hvad skal man vælge?

Der er stor forskel på, hvor meget fødselsforberedelse, førstegangsgravide får tilbudt rundt omkring i landet. Derfor kan det være fornuftigt at du sætter dig ind i, hvad dit fødested helt præcist tilbyder, inden du træffer dit valg.

2017 variererede tilbuddene fra mellem 2,5 times til 10 timers fødselsforberedelse på de danske hospitaler. Ligeledes varierede det, om forberedelsen foregår på mindre hold eller som auditorie-undervisning med op mod 150 deltagere. 

Det kan være svært at vurdere om man skal man tilkøbe sig fødselsforberedelse i det private eller om det offentlig tilbud er tilstrækkeligt.

»God fødselsforberedelse er ikke noget, man kan undvære« mener Lillian Bondo som er tidligere formand for Jordemoderforeningen. Ifølge hende, bør det offentlige altid tilbyde førstegangsfødende en fødselsforberedelse på mindre hold af 8-9 timer inden fødslen.

0-1
Lillian Bondo. Tidligere formand for Jordemoderforeningen

Derfor kan det være en god idé at tale med sin partner og vurdere hvad jeres behov er. Der findes både fordele og ulemper ved begge typer af fødselsforberedelse.

Fordele ved offentlig fødselsforberedelse

 • Du får praktiske informationer om det specifikke fødested som f.eks parkering og indgang til fødeafdelingen
 • Du hører om, hvordan det specifikke fødested vælger at gøre tingene
 • Det er gratis for dig og din partner at deltage

Ulemper ved offentlig fødselsforberedelse

 • Undervisningen foregår ofte i store grupper. Det gør det svært at få plads til de individuelle og måske sårbare spørgsmål og overvejelser
 • Undervisning har ofte ikke særlig meget fokus på kroppen, men fokuserer mest på viden til hovedet 
 • På nogle hospitaler tilbydes kun ganske få timers fødselsforberedelse
Privat fødselsforberedelse hos Den Bedste Fødsel ved jordemoder Gitte Thetmark
Privat fødselsforberedelse hos Den Bedste Fødsel ved jordemoder Gitte Thetmark

Omvendt er der også fordele og ulemper ved privat fødselsforberedelse. Dog er udviklingen, at flere og flere søger mod privat fødselsforberedelse ifølge DR og Randers Amtsavis.

Ulemper ved privat fødselsforberedelse

 • Du skal selv betale for fødselsforberedelsen

Fordele ved privat fødselsforberedelse

 • Undervisningen og øvelserne foregår oftest på små hold. Det giver god plads til de individuelle overvejelser, ønsker og udfordringer
 • Kurserne er ofte længere, så der er god tid til at fordybe sig
 • Udbyderne af privat fødselsforberedelse, inddrager som regel hele kroppen langt mere end det offentlige har mulighed for
 • Du har valgmulighed blandt dygtige fagpersoner som er specialiserede i fødselsforberedelse og som har gjort det til deres fuldtidsbeskæftigelse at levere solid og faglig fødselsforberedelse

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til jordemoderhjælp.

Der gives tilskud på 30% af egenudgiften til fødselsforberedelse på hold på , dog maks. 150,- pr. lektion.

Man kan samlet modtage modtage 2.400,- kr. til jordemoderhjælp indenfor 12 måneder.

Hvad koster privat fødselsforberedelse?

Der findes flere forskellige typer af privat fødselsforberedelse.

 • Fødselsforberedelse i mindre grupper, typisk er opdelt i 3-5 moduler á 2-3 timer. Her ligger prisen på et grundkursus mellem 1.500,- og 2.000,- kr. for hele forløbet.
 • Fødselsforberedelse med Smertefri Fødsel-teknikker i mindre grupper, typisk er opdelt i 3-5 moduler á 2-3 timer. Her ligger prisen på et grundkursus mellem 2.000,- og 2.500,- kr. for hele forløbet. Forskellen er her, at den undervisende jordemoder er certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel.
 • Der findes også individuel fødselsforberedelse med Smertefri Fødsel-teknikker. Hvis I ikke er til holdundervisning, har særlige behov eller blot et ønske om jeres eget forløb, i jeres hjem eller hos en privat jordermoder, så har man også mulighed for at vælge et individuelt kursus, der er tilpasset særlige behov. Her ligger prisen på et grundkursus mellem 2.500,- og 3.500,- kr. for hele forløbet eller 500,- kr./time.

Hvor finder jeg privat fødselsforberedelse?

Privat fødselsforberedelse bliver udbudt mange forskellige steder idag. Mange private fagpersoner som f.eks jordemødre tilbyder en eller anden form for fødselsforberedelse. 

Typisk kan man finde en kursus beskrivelse og priser på fagpersoneners individuelle hjemmesider.

Det kan være en stor administrativ opgave at skulle igennem flere private jordemødres hjemmesider og det kan være svært at vurdere kvaliteten af indholdet på forhånd. 

Tumlino’s markedsplads er det nemt at finde, sammenligne og booke fødselsforberedelse online.

Vi har samlet alle private tilbud på én platform, så det er nemt for dig at vurdere indhold, sammenligne priser og samtidig se hvordan andre gravide har anmeldt kurset. 

Fødselsforberedelses tilbud på tumlino.dk

Sådan søger du efter sundhedstilbud på Tumlino

Det er heldigvis ret nemt at finde lokale tilbud på tumlino.dk

Vi har lavet en lille video som beskriver de få trin ret godt.

Husk på, det er helt gratis at oprette en profil samt at booke og betale igennem Tumlino.

Hvad er smertefri fødsel fødselsforberedelse og hvorfor er det så populært hos gravide?

Fødsel uden smerte? Det lyder måske helt utopisk, men faktisk er der udviklet smertelindrings-metoder hvorpå kvinder kan reducere og måske helt endda fjerne smerten som opstår ved fødslen.

Kilde: www.smertefrifoedsel.dk

Det mest kendte koncept er Smertefri Fødsel som er udarbejdet og udgivet af Anja Bay.

Bogen “Smertefri Fødsel – Anja Bay metoden” tager udgangspunkt i tre øvelsesprogrammer, som er tilrettelagt efter, hvor lang tid den fødende kvinden har til sin termin, henholdsvis hvis der er 12, 8 eller 6 uger til fødslen.

Smertefri Fødsel er særdeles populært fordi det giver dig konkrete og lavpraktiske fødsels-teknikker. Bogen fokuserer primært på at give den gravide kvinde redskaber som hun kan benytte igennem fødslens faser. Øvelsesprogrammerne indeholder eksempelvis afspændings-, vejrtræknings- og visualiseringsøvelser.

Jordermoderforeningen vurderer, at bogen virker som et godt supplement til den ‘klassisks’ fødselsforberedelse tilbudt af det offentlige, netop fordi den lægger mere fokus på konkrete fødsels teknikker mere end den bygger på teori.

Jordemoderforeningens vurdering

Jordemoderforeningen vurderer at bogen kan have en positiv effekt hos gravide kvinder, og være med til at give den enkelte kvinde troen på sig selv til fødslen og gennem barslen. Derfor anbefaler Jordermoderforeningen, at de danske jordemødre på fødselsgangene sætter sig ind i smertefri fødsel teknikkerne netop fordi de tiltaler mange gravide.

“I bund og grund må de gode fødselsoplevelser være vores alles mål, så derfor synes jeg, at bogen også kan være relevant at se nærmere på for alle jordemødre, der møder kvinder, der ønsker at arbejde med teknikkerne, således at man kan støtte den enkelte bedst muligt.” skriver Rikke Bodenhoff, jordemoder hos Jordemoderforeningen.

Men hvad er smertefri fødsel helt præcist? Se Anja Bays beskrivelse af smertefri fødsel i videoen nedenfor:

Det indeholder et kursus i fødselsforberedelse med smertefri fødsel teknikker

Indholdet i et grundkursus varierer naturligvis blandt fagpersoner. I sidste ende, er det dem som står inde for programmet hvor de integrerer metoderne fra Smertefri Fødsel og bygger et solidt program.

Men hvordan ser sådan et program ud?

Vi har spurgt udøvende og privat jordemdoer Gitte Thetmark fra klinikken ‘Den bedste fødsel’ om hun ikke vil dele indholdet af hendes grundkursus med os.

Gitte er i øvrigt certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel, som jeg har undervist i gennem de seneste 6 år i Silkeborg, Skanderborg og Horsens, og siden 2017 også i Århus. 

 

Fødselsforberedelse med smertefri fødsel-teknikker ved Jordemoder Gitte Thetmark

Hos Den Bedste Fødsel ved Jordemoder Gitte Thetmark får du 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire kursusgange over fire uger og én efterfødselscafe.

Formålet med 12-timers grundkursus baseret på smertefri-fødsel teknikker er at give dig ejerskab til din fødsel.

I Gittes grundkursus er de 12 timer fordelt på fire moduler. Det tredje modul er med din partner og varer tre timer, de øvrige moduler og efterfødselscafeen varer to timer.

Kurset veksler mellem praktiske øvelser, teori og træning.

Den overordnede tankegang i grundkurset er, at du på hvert modul lærer en-to teknikker, som du indøver og træner 15 minutter dagligt under kurset efter lydfiler, som er en del af kursusmaterialet. Lydfilerne gør det nemmere at træne og lettere at bevare motivationen til træningen. De første par uger øver du efter flere lydfiler ca. 25 minutter dagligt.

Når kurset er slut, kan du nøjes med at træne 15 minutter dagligt efter en lydfil. Der skal være minimum fire uger og gerne fire-seks uger efter endt kursus til træning frem til fødslen. Det er nemlig træningen, der giver den stærke effekt af denne form for fødselsforberedelse.

Efter tre-fire ugers træning er teknikkerne så indøvede, at de fungerer som en slags betinget refleks: Teknikkerne sidder i kroppen, som derfor ved, præcis hvad den skal, når den første ve melder sig.

I grundkurset i Gitte har hvert module et bestemt formål. Modulerne er vist her:

Modul 1: Velkomst – fødsel – afspændingsøvelse – to teknikker

Modul 2: Hormonlære – presseteknik – bristninger – smerter – ønskeliste

Modul 3: Velkomst – fødslens hormonlære – partnerstøtte – film – partners corner

Modul 4: Mentale teknikker – amning – igangsættelse – efterfødselscafe

Modul 5: Efterfødselscafe

Vil du læse mere om de enkelte moduler og så se den fulde kursusbeskrivelse her (inklusiv beskrivelse af hvert module)

Se Gittes tilbud på Tumlinos markedsplads og find et hold med opstart som passer dig 

 

Hvor finder jeg Smertefri Fødsel fødselsforberedelse?

Kun ganske få jordemødre i Danmark er certificerede instruktører i fødselsforberedelse med metoden Smertefri Fødsel.

Heldigvis kan du finde Smertefri Fødsel fødselsforberedelse på Tumlinos markedsplads.

 1. Klik på dette link og gå til www.tumlino.dk
 2. Søg på “smertefri fødsel”
Sådan finder du smertefri fødsel fødselsforberedel på tumlino.dk

Kan man få tilskud til privat fødselsforberedelse fra Sygeforsikring Danmark?

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til jordemoderhjælp.

Der gives tilskud på 30% af egenudgiften til fødselsforberedelse på hold på , dog maks. 150,- pr. lektion.

Man kan samlet modtage modtage 2.400,- kr. til jordemoderhjælp indenfor 12 måneder.

Tilskud gives til den, der skal føde/har født. Det er en betingelse at følgende er opfyldt for at få tilskud:

 • konsultationen er udført i Danmark
 • konsultationen er udført af en privatpraktiserende autoriseret jordemoder
 • oplysningerne indberettes elektronisk fra jordemoderen til “danmark” efter fastlagt specifikation

Fødselsforberedelse for gravide i Randers

Er du bosat i Randers skal du med stor sandsynligt føde på Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Regionshospitalet i Randers tilbyder alle førstegangsfødende gratis fødselsforberedelse. Det er dog forældrenes eget ansvar at tilmelde sig de relevante moduler i fødselsforberedelse.

Er du gravid og bosat i Randers kan læse alt hvad du har brug for at vide om fødselsforberedelse i vores komplette guide “Fødselsforberedelse i Randers” her.