Kære kommende forældre, fødselsforberedelse betaler sig!

Kan det virkelig passe at  fødselsforberedelse øger muligheden for at få en god fødsel?

Har fødsel- og forældreforberedelse nogen betydning og effekt?

Er det blot spild af tid for både dig der er gravid og de jordemødre som underviser?

Netop dette spørgsmål satte jordemor og forsker på Aarhus Universitet, Rikke Damkjær Maimburg, sig for at undersøge i 2010, mens hun arbejdede på Aarhus Universitetshospital – et af de mange hospitaler, der dengang havde sparet meget fødselsforberedelse væk.

 I hendes undersøgelse blev en gruppe af gravide kvinder delt op i to grupper. Den ene gruppe fik 9 timers fødselsforberedelse og den anden gruppe fik ingen. 

Konklusion var krystalklar. Forberedelse betaler sig.

De forberedte kvinder var mindre bekymrede op til fødslen, kom senere ind på hospitalet, benyttede færre epiduralblokader og følte sig bedre informeret om amning.

Resultaterne viste også, at de kvinder som har forberedt sig til fødslen på et fødselsforberedelses-hold, henvendte sig senere på fødeafdelingen, når de giki fødsel.

 Årsagen til dette er, at kvinder som har forberedt sig grundigt er bedre til at vurdere, hvornår de er i fødsel og dermed hvornår, det er passende at ankomme til fødeafdelingen.

Det er en klar ulempe at ankomme til fødegangen fortæller Rikke Damkjær Maimburg: 

»En ulempe ved at komme for tidligt ind er, at ens risiko for at få flere indgreb i fødslen stiger. Når den gravide er på fødestedet, er der procedure for overvågning, og risikoen for at hun får et ve-drop, er også øget. Når et indgreb er foretaget, er der risiko for at ende i det, vi kalder interventionskaskaden: Har du først fået et indgreb, stiger risikoen for, at du bagefter får flere. At kvinderne er ordentligt forberedt har også indflydelse på, hvordan de oplever forløbet. Kvinder kan have fødsler, der umiddelbart ligner hinanden – men som de bagefter ser tilbage på med meget forskellige følelse.« 

Samidig viser studiet også, at kvinderne, der deltog i forældre- og fødselsforberedelsesprogrammet havde mindre behov for smertelindring i form af epiduralblokade.

Det er blandt andet takket være Rikke Damkjær Maimburgs forskning, at Sundhedsstyrelsen i dag anbefaler, at alle gravide bliver tilbudt fødselsforberedelse med tema-opdelte moduler.

Fødselsforberedelse betaler sig. Forskningen understøtter en klar forebyggende effekt af at forberede sig til fødslen 

God forældre- og fødselsforberedelse bidrager altså til bedre forældrekompetencer og færre indgreb under fødslen, idet kvinder, der er velforberedt, selv tager større ansvar for fødselsarbejdem

Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Rikke Maimburg er Jordemoder, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet

Posted by Tumlino

1 comment

[…] Læs mere om undersøgelsen og resultaterne her. […]