Der er for få private sundhedstilbud til ammende mødre

debatindlægget fra Marie-Louise Boisen Lendal 14. August 2019 fremgår det med al tydelighed, at hvis man i forbindelse med sin fødsel eller barsel har behov for sundhedsfaglig hjælp, som rækker ud over de offentlige tilbud, skal man selv betale. At man skal betale for privat sundhedshjælp er i sig selv ikke et problem, men desværre er der opstået en urimelig demo- og geografisk skævvridning i antallet af private tilbud og den økonomiske belastning for kommende og nybagte forældre, som har behov for yderligere rådgivning og vejledning, end hvad det offentlige er i stand til at tilbyde. De eksisterende tilbud er ikke brugbare Det offentlige sundhedssystem i Danmark er indiskutabelt blandt verdens bedste. Det skal vi være stolte af, men fødselsområdet i Danmark er under udvikling. Antallet af fødsler er stødt stigende, og med et forventet babyboom og 72.000 fødsler i år 2025 kommer de danske fødeafdelinger i hele landet under et stort pres. Samtidig med at antallet af fødsler stiger, har flere og flere kvinder komplikationer i forbindelse med deres graviditet, fødsel og etablering af amning. Desværre har det offentlige sundhedssystem i Danmark været nødsaget til at indføre massive besparelser, hvilket også har ramt fødeafdelingerne. I de årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) fra 2017 og 2018, fremgår det, at mange kvinder føler sig utilstrækkeligt forberedt på håndtering af fødselsforløbet og ikke føler, at de får den fornødne hjælp, som de har behov for i etableringen af amningen på hospitalet. Endvidere vurderer mange kvinder, at det offentlige fødsels- og forældreforberedelsestilbud ikke er brugbart. Kommende og nybagte forældrene savner nærvær samt grundige samtaler, og hos private fagpersoner får de netop den vejledning, forberedelse – og først og fremmest tid – som en graviditet, fødsel og barsel kræver og fortjener. Markedet for privat hjælp er defekt For Marie-Louise Boisen Lendal blev redningen den private virksomhed Babyinstituttet med et barselsophold til en pris på 6.000 kroner i døgnet. Til sammenligning koster et 25 kvadratmeter stort værelse på d’Angleterre omtrent 4.000 kroner per overnatning. Dette er et ekstremt priseksempel, men desværre ikke enkeltstående. Et alternativ for Marie-Louise Boisen Lendal kunne være at modtage akut ammehjælp i omegnen 1,5-2 timer i sit eget hjem fra en privat jordemoder fra eksempelvis den private virksomhed Jordemoderhuset til en pris på 2.400 kroner. Markedet for privat sundhedshjælp er gået i stykker, når det koster mere at få hjælp til amning end at overnatte på ét af Danmarks mest eksklusive hoteller. Behovet for private sundhedsydelser er større end nogensinde, da ikke alle nybagte forældre forlader hospitalet med de nødvendige redskaber og værktøjer til at klare udfordringer med et nyfødt barn. Og dér hvor tilbuddene fra det offentlige velfærdssystem stopper, er det vigtigt, at der samtidig koeksisterer et komplementært og velfungerende privat sundhedsmarked til at efterkomme den stigende efterspørgsel. Desværre er markedet for tilkøb af privat sundhedshjælp i dag defekt. For få sælgere til bæredygtigt marked Det er kun de allerstørste klinikker i de største byer, som har kapacitet og ressourcer til at aktivt kunne markedsføre sig. Samtidig er det meget vanskeligt for nye aktører at komme ind på markedet og opnå en kritisk masse af kunder, som gør dem til en konkurrencedygtig aktør på markedet. Set udefra og sammenlignet med andre markedsstrukturer tilnærmer dette eksempel sig et klassisk oligopol. Ordet ‘oligopol’ stammer fra græsk og betyder “få sælgere” og skildrer markedet for privat sundhedshjælp i Danmark, som i dag består af et mindre antal større klinikker som eksempelvis Babyinstituttet eller Jorder-moderhuset, der besidder en stor del af det samlede udbud, og som hver især har en betydelig markedsandel og dermed også indflydelse på den høje prissætning. I den perfekte verden er privat sundhedshjælp en mulighed for alle. I den perfekte verden ville der være fuld gennemsigtighed og fuldkommen konkurrence, hvor priserne ville blive fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel. Sådan er det desværre ikke i dag.

Posted by Tumlino

Skriv et svar